Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Владя Бориславова Борисова

Доц. д-р Владя Бориславова Борисова

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: vborisova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1073Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък [от 23.2.2017 г. до 4.5.2017 г.] 17.45 - 20.15 1082 Радио и телевизионен бизнес и електронни медии Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 28.4.2017 г. 11.30 - 15.45 ИИСЛ Музикален бизнес Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 12.5.2017 г. - 14.5.2017 г. 9.00 - 17.30 4046 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 9.00 - 15.00 4003 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800