Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 11.35 - 14.05 2029 Интелектуална собственост Икономика и бизнес бакалаври редовно 185 18500
Л понеделник 12.30 - 15.45 3073 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л вторник 09.00 - 12.15 3038 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 14.15 - 17.30 3073 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес бакалаври редовно 163 16300
Л сряда 10.45 - 14.00 2119 Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л сряда 14.15 - 16.45 2019 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 188 18800
Л сряда 14.15 - 17.30 3009 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л сряда 17.45 - 21.00 3048 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 5008 Патентна политика и лицензионна търговия Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3061 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л петък 08.00 - 10.30 2005 Интелектуална собственост Икономика и бизнес бакалаври редовно 183 18300
Л петък 11.30 - 14.00 3008 Интелектуална собственост Икономика и бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л петък 17.45 - 21.00 3061 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 10.11.2018 г. 9.00 - 15.00 303 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 708 70800