Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес
Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 20.15 2009 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 11800
Л понеделник 17.45 - 20.15 3060 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 11.30 - 14.00 2029 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 153 15300
Л вторник 14.15 - 16.45 1084 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 153 15300