Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 2119 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 15.15 - 17.45 2119 Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л вторник 09.00 - 11.30 4007 Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л вторник 12.30 - 15.45 3063 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л сряда 11.45 - 14.15 5007 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2111 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 15.00 303 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 724 72400