Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 17.30 5007 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 10.45 - 14.00 5008 Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л вторник 14.15 - 17.30 4005 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 152 15200
Л сряда 14.15 - 17.30 3032А Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л сряда [от 2.10.2019 г. до 13.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 2.10.2019 г. до 13.11.2019 г.] 19.30 - 21.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 20.11.2019 г. до 20.11.2019 г.] 17.45 - 19.30 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда [от 20.11.2019 г. до 20.11.2019 г.] 17.45 - 21.00 2015 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2119 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес бакалаври редовно 173 17300
Л 19.10.2019 г. 9.00 - 15.00 304 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Л 9.11.2019 г. 9.00 - 15.00 2009 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура бакалаври дистанционно 912 91200
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 15.00 5004 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври дистанционно 911 91100