Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Авторско право и сродни права Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Авторско право и сродни права Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна поправителна 30.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710