Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Владя Бориславова Борисова

Доц. д-р Владя Бориславова Борисова

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: vborisova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1073Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
7.6.2017 г. 14.00 - 16.00 3060 Радио и телевизионен бизнес и електронни медии Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. 28
9.6.2017 г. 14.00 - 16.00 3060 Музикален бизнес Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. 28
17.6.2017 г. 9.00 - 11.00 3073 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. 58