Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
23.5.2020 г. 9.00 - 9.45 401 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
28.5.2020 г. 15.00 - 15.45 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
4.6.2020 г. 14.00 - 16.00 2119 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
4.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2119 Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
8.6.2020 г. 10.00 - 12.00 2119 Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
8.6.2020 г. 12.00 - 14.00 2119 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
11.6.2020 г. 10.00 - 12.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
11.6.2020 г. 12.00 - 14.00 2119 Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152