Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 16.45 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
Онлайн изпит » зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 16.45 - Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2021 г. 9.00 - 9.45 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2021 г. 10.00 - 12.00 - Авторско право и сродни права Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2021 г. 10.00 - 12.00 - Авторско право и сродни права Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 11.45 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 11.45 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна редовна 16.1.2021 г. 9.30 - 10.15 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2021 г. 12.00 - 15.00 - Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2021 г. 12.00 - 15.00 - Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.30 - 10.15 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.30 - 10.15 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 183
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 13.00 - 15.00 - Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Авторско право и сродни права Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 9.00 - 11.00 - Авторско право и сродни права Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
Онлайн изпит » зимна поправителна 30.1.2021 г. 12.00 - 14.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710