Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 16.5.2021 г. 9.00 - 11.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726
лятна редовна 19.5.2021 г. 11.00 - 13.00 2119 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
лятна редовна 19.5.2021 г. 9.00 - 11.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 182
Онлайн изпит » лятна редовна 26.5.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 927
лятна редовна 27.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3073 Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
лятна редовна 31.5.2021 г. 11.00 - 11.45 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
лятна редовна 31.5.2021 г. 11.00 - 11.45 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 2111 Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
лятна редовна 31.5.2021 г. 8.00 - 8.45 ТЦ Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
лятна редовна 31.5.2021 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
Онлайн изпит » лятна поправителна 7.6.2021 г. 16.00 - 18.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 927
лятна поправителна 9.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2119 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
лятна поправителна 9.6.2021 г. 13.00 - 15.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 182
лятна поправителна 9.6.2021 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
лятна поправителна 9.6.2021 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
лятна поправителна 9.6.2021 г. 9.45 - 10.30 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
лятна поправителна 9.6.2021 г. 9.45 - 10.30 БИБЛ2 Интелектуална собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
Онлайн изпит » лятна поправителна 13.6.2021 г. 13.00 - 15.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 726