Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес
Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток