Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 16.45 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
зимна редовна 7.1.2021 г. 16.00 - 16.45 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914
зимна редовна 10.1.2021 г. 9.00 - 9.45 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 710
зимна редовна 15.1.2021 г. 10.00 - 12.00 4005 Авторско право и сродни права Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 192
зимна редовна 15.1.2021 г. 10.00 - 12.00 4005 Авторско право и сродни права Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 192
зимна редовна 15.1.2021 г. 12.00 - 14.00 4005 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 15.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3048 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 11.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 11.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.30 - 10.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
зимна редовна 21.1.2021 г. 12.00 - 15.00 4005 Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
зимна редовна 21.1.2021 г. 12.00 - 15.00 4005 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 182
зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 4005 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 183