Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 5006 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. 28
24.1.2018 г. 16.00 - 18.00 5006 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. 28
25.1.2018 г. 14.30 - 15.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура 908
25.1.2018 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси 907
29.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2029 Културно наследство и бизнес Творчески индустрии и бизнес 153
29.1.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес 142