Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 3060 Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 3060 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912
Извънредна 15.9.2020 г. 16.00 - 17.30 3060 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152