Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 П035 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
29.1.2020 г. 16.00 - 16.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
29.1.2020 г. 17.15 - 18.00 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912
30.1.2020 г. 11.00 - 13.00 5006 Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3034 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
31.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3034 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
6.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3049 Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
6.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3049 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
6.2.2020 г. 11.00 - 13.00 3049 Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
6.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3049 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
6.2.2020 г. 16.00 - 18.00 3049 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
7.2.2020 г. 13.00 - 15.00 4007 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
7.2.2020 г. 13.00 - 15.00 4007 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
7.2.2020 г. 16.00 - 16.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912
7.2.2020 г. 16.00 - 16.45 БИБЛ. Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911
15.2.2020 г. 13.15 - 14.00 401 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709