Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.6.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
20.6.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
20.6.2019 г. 13.00 - 15.00 5007 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
20.6.2019 г. 13.00 - 15.00 5007 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
21.6.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
21.6.2019 г. 13.00 - 15.00 5007 Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
22.6.2019 г. 15.30 - 16.15 401 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
24.6.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
25.6.2019 г. 10.00 - 11.00 2119 Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
25.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 163
25.6.2019 г. 11.00 - 12.00 2119 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
27.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2029 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
27.6.2019 г. 13.00 - 14.00 2029 Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
27.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
27.6.2019 г. 14.00 - 15.00 2029 Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
28.6.2019 г. 11.00 - 12.00 4005 Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
28.6.2019 г. 11.00 - 12.00 4005 Патентна политика и лицензионна търговия Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
28.6.2019 г. 12.00 - 13.00 4005 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
28.6.2019 г. 12.00 - 13.00 4005 Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
29.6.2019 г. 18.30 - 19.15 402 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708
29.6.2019 г. 18.30 - 19.15 107 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 724