Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Владя Бориславова Борисова

Доц. д-р Владя Бориславова Борисова

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: vborisova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1073Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2017 г. 14.00 - 16.00 3060 Радио и телевизионен бизнес и електронни медии Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
9.6.2017 г. 14.00 - 16.00 3060 Музикален бизнес Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
17.6.2017 г. 9.00 - 11.00 3073 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
19.6.2017 г. 14.00 - 16.00 4042 Радио и телевизионен бизнес и електронни медии Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
20.6.2017 г. 14.00 - 16.00 2122 Музикален бизнес Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
20.6.2017 г. 16.00 - 18.00 2109 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
26.6.2017 г. 13.00 - 15.00 2007 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол Бакалавър дистанционно 923
26.6.2017 г. 13.00 - 15.00 2007 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси Бакалавър дистанционно 905
26.6.2017 г. 13.00 - 15.00 2007 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура Бакалавър дистанционно 906
26.6.2017 г. 15.00 - 17.00 2119 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. Магистър редовно 58
26.6.2017 г. 15.00 - 17.00 2119 Бизнес в изобразителните, графичните и приложните изкуства Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
27.6.2017 г. 11.00 - 13.00 3061 Радио и телевизионен бизнес и електронни медии Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
27.6.2017 г. 9.00 - 11.00 3061 Електронна търговия и интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
28.6.2017 г. 14.00 - 16.00 2009 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура Бакалавър редовно 167
28.6.2017 г. 14.00 - 16.00 2009 Интелектуална собственост Икономика и бизнес Бакалавър редовно 164
28.6.2017 г. 16.00 - 18.00 3060 Културно наследство и традиционни знания Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
1.7.2017 г. 10.00 - 12.00 3061 Музикален бизнес Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. Магистър редовно 28
2.7.2017 г. 10.30 - 12.00 505 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково Бакалавър дистанционно 706
2.7.2017 г. 10.30 - 12.00 505 Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково Бакалавър дистанционно 722