Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2019 г. 10.00 - 12.00 5006 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
23.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3049 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
23.1.2019 г. 18.00 - 19.00 3049 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
25.1.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3060 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
30.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3034 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
30.1.2019 г. 18.00 - 20.00 3034 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2119 Бизнес в творческите индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2119 Патентна политика и лицензионна търговия Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
5.2.2019 г. 9.00 - 11.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
5.2.2019 г. 9.00 - 11.00 2119 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 163
6.2.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
6.2.2019 г. 11.00 - 13.00 5007 Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
6.2.2019 г. 9.00 - 11.00 4046 Управление на интелектуалната собственост Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 183
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 184
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и бизнес редовно бакалавър 185
9.2.2019 г. 9.30 - 10.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
16.2.2019 г. 10.30 - 11.15 401 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 708