Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес
Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2018 г. 13.00 - 16.00 П035 Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
7.6.2018 г. 16.00 - 18.00 П035 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
12.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4007 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
12.6.2018 г. 14.15 - 15.00 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
15.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2029 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153