Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Владя Бориславова Борисова

Доц. д-р Владя Бориславова Борисова

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: vborisova@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 603

Office Кабинет: 1073