Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 10.00 - Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 12.00 - Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 10.00 - Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 12.00 - Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 18.6.2020 г. 12.00 - Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 15.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 10.00 - Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 17.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » годишна поправителна 22.6.2020 г. 10.00 - Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 22.6.2020 г. 12.00 - Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 23.6.2020 г. 10.00 - Традиционни знания и културно наследство Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 10.00 - Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 10.00 - Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 173
Онлайн изпит » годишна поправителна 24.6.2020 г. 12.00 - Бизнес в творчески индустрии Бизнес икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 10.00 - Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 10.00 - Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 12.00 - Нелоялни бизнес практики Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 25.6.2020 г. 12.00 - Творчески индустрии и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 11.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 11.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 11.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково дистанционно бакалавър 709
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 11.00 - Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 912
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 11.00 - Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 911