Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 23.5.2020 г. 9.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725
Онлайн изпит » лятна редовна 28.5.2020 г. 15.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » лятна редовна 4.6.2020 г. 14.00 - Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна редовна 4.6.2020 г. 16.00 - Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » лятна редовна 8.6.2020 г. 10.00 - Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна редовна 8.6.2020 г. 12.00 - Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 8.6.2020 г. 16.00 - Управление на интелектуалната собственост Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
Онлайн изпит » лятна редовна 11.6.2020 г. 10.00 - Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна редовна 11.6.2020 г. 12.00 - Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 10.00 - Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 12.00 - Културно наследство и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 10.00 - Радио бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 12.00 - Творчески индустрии и бизнес Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 15.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол дистанционно бакалавър 926
Онлайн изпит » лятна поправителна 19.6.2020 г. 10.00 - Телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 152
Онлайн изпит » лятна поправителна 20.6.2020 г. 17.00 - Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол-Хасково дистанционно бакалавър 725