Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес
Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
7.6.2018 г. 13.00 - 16.00 П035 Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
7.6.2018 г. 16.00 - 18.00 П035 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
12.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4007 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
12.6.2018 г. 14.15 - 15.00 ТЦ Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
15.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3038 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
15.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2029 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
18.6.2018 г. 12.30 - 13.15 БИБЛ. Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
18.6.2018 г. 14.00 - 16.00 4004 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
19.6.2018 г. 15.00 - 17.00 П035 Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
21.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5006 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
21.6.2018 г. 13.00 - 15.00 5006 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5006 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
22.6.2018 г. 13.00 - 15.00 5006 Съдебна защита и медиация по интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3038 Съдебна и извънсъдебна закрила на интелектуална собственост Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 142
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Културно наследство и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3038 Музикален бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
28.6.2018 г. 13.00 - 15.00 3038 Радио-телевизионен бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
29.6.2018 г. 14.45 - 15.30 БИБЛ. Интелектуална собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
29.6.2018 г. 15.30 - 16.15 БИБЛ2 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 907
29.6.2018 г. 15.30 - 16.15 БИБЛ2 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 908