Директор
Институт по творчески индустрии и бизнес
Ръководител катедра
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 5006 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
24.1.2018 г. 16.00 - 18.00 5006 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
25.1.2018 г. 14.30 - 15.15 ТЦ Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 908
25.1.2018 г. 16.00 - 16.45 ТЦ Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 907
29.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2029 Културно наследство и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
29.1.2018 г. 9.00 - 11.00 2029 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 142
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2111 Бизнес с интелектуална собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
1.2.2018 г. 16.00 - 18.00 2111 Интелектуална собственост и собственост Интелектуална собственост и бизнес - 2 сем. редовно магистър 28
7.2.2018 г. 9.45 - 10.30 БИБЛ2 Интелектуална собственост Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 907
7.2.2018 г. 9.45 - 10.30 БИБЛ2 Интелектуална собственост Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 908
8.2.2018 г. 10.00 - 12.00 3038 Културно наследство и бизнес Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 153
8.2.2018 г. 12.00 - 14.00 3038 Творчески индустрии и бизнес Индустриален бизнес редовно бакалавър 142
8.2.2018 г. 12.00 - 14.00 3038 Интелектуална собственост и корпоративна сигурност Икономика на отбраната и сигурността - "Корпоративна сигурност" - 2 сем. редовно магистър 58