Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 2005 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
27.5.2019 г. 9.00 - 12.00 2005 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
29.5.2019 г. 16.00 - 18.00 3034 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
29.5.2019 г. 18.00 - 20.00 2064 Статистически методи за DataMining Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
9.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2064 Специфични модели за иконометричен анализ Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
9.6.2019 г. 13.00 - 15.00 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4055 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
9.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4055 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
11.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
11.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2064 Специфични модели за иконометричен анализ Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
11.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2005 Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 232
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 4 сем. дистанционно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П036 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. дистанционно магистър 48
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2093 Иконометрични методи във финансовия мениджмънт Финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
13.6.2019 г. 18.00 - 19.00 2064 Статистически методи за DataMining Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
14.6.2019 г. 10.00 - 12.00 2064 Приложна иконометрия Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
14.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2064 Статистически анализ на времеви редове Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
18.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2019 Статистика Администрация и управление редовно бакалавър 232
19.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2019 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 188
19.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2019 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 182
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П035 Статистически анализ на времеви редове Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
21.6.2019 г. 9.00 - 11.00 П035 Приложна иконометрия Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169