Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 4053 (карта) Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 614 61400
Л вторник 12.30 - 14.00 4053 (карта) Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 613 61300