Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 12.25 - 14.55 2015 Търговско право Право бакалаври редовно 609 60900
Л петък 15.00 - 17.30 2015 Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 609 ТН
Л петък 15.00 - 17.30 2015 Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 610 ТН