Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 08.50 - 11.20 3048 Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 607 ТН
Л понеделник 08.50 - 11.20 3048 Търговска несъстоятелност Право бакалаври редовно 608 ТН
Л петък 10.40 - 13.10 3048 Търговско право Право бакалаври редовно 607 60700