Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 ТЦ Търговска несъстоятелност Право 607
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 ТЦ Търговска несъстоятелност Право 608
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 БИБЛ. Търговска несъстоятелност Право 608