Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.6.2018 г. 8.00 - 9.00 БИБЛ. Търговско право Право редовно бакалавър 607
13.6.2018 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ. Търговско право Право редовно бакалавър 607
21.6.2018 г. 8.00 - 9.00 БИБЛ2 Търговско право Право редовно бакалавър 607
25.6.2018 г. 10.00 - 10.45 БИБЛ2 Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 607
25.6.2018 г. 10.00 - 10.45 БИБЛ2 Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 608
26.6.2018 г. 9.45 - 10.45 БИБЛ2 Търговско право Право редовно бакалавър 607