Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 БИБЛ. Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 608
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 ТЦ Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 607
18.1.2018 г. 19.30 - 20.15 ТЦ Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 608
10.2.2018 г. 19.00 - 19.45 ТЦ Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 607
10.2.2018 г. 19.00 - 19.45 ТЦ Търговска несъстоятелност Право редовно бакалавър 608