Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"
Валери Георгиев Димитров

Проф. д-р Валери Георгиев Димитров

Служебен E-mail: vdimitrov@unwe.bg
Личен E-mail: Valerygeo54@abv.bg
Телефон: (02) 8195 618
Кабинет: 1103
Консултации: вторник 15-18 ч.
Научни интереси: банково и борсово право финансово право