Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 4056 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 14.15 - 17.30 4053 Банково право Право бакалаври редовно 610 61000
Л петък 14.15 - 17.30 3049 Банково право Право бакалаври редовно 609 60900
Л петък 17.45 - 21.00 4056 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800