Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 08.00 - 10.30 2015 Банково право Право бакалаври редовно 613 БаП
Онлайн занятие » Л сряда 08.00 - 10.30 2015 Банково право Право бакалаври редовно 614 БаП
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л събота 09.00 - 11.30 4053 Борсово право Право бакалаври редовно 615 БПр
Онлайн занятие » Л събота 09.00 - 11.30 4053 Борсово право Право бакалаври редовно 616 БПр