Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 11.40 - 14.55 3049 Финансово право Право бакалаври редовно 615 61500
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 4046 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 13.20 - 16.35 3048 Финансово право Право бакалаври редовно 616 61600
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 4046 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800