Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 17.45 - 21.00 4055 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л сряда 14.15 - 16.45 3049 Борсово право Право бакалаври редовно 607 60700
Л петък 13.15 - 15.45 3048 Борсово право Право бакалаври редовно 608 60800
Л петък 17.45 - 21.00 4055 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800