Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2015 Банково право Право бакалаври редовно 608 60800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3009 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 09.00 - 12.15 3048 Банково право Право бакалаври редовно 607 60700
Л събота 9.00 - 12.15 3009 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800