Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
8.6.2018 г. 16.00 - 18.00 4052 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Банково право Право редовно бакалавър 608
10.6.2018 г. 14.00 - 16.00 2019 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2009 Банково право Право редовно бакалавър 607
13.6.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
16.6.2018 г. 9.00 - 11.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
21.6.2018 г. 18.00 - 20.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
22.6.2018 г. 13.00 - 16.00 3049 Банково право Право редовно бакалавър 607
22.6.2018 г. 13.00 - 16.00 3049 Банково право Право редовно бакалавър 608
22.6.2018 г. 16.00 - 18.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
30.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5004 Борсово право Право редовно бакалавър 607
30.6.2018 г. 11.00 - 13.00 5004 Борсово право Право редовно бакалавър 608
30.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5004 Банково право Право редовно бакалавър 607
30.6.2018 г. 9.00 - 11.00 5004 Банково право Право редовно бакалавър 608