Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
3.6.2019 г. 18.00 - 20.00 2122 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
5.6.2019 г. 12.00 - 15.00 4053 Банково право Право редовно бакалавър 610
5.6.2019 г. 18.00 - 20.00 2122 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 18.00 - 20.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
13.6.2019 г. 12.00 - 15.00 4053 Банково право Право редовно бакалавър 609
15.6.2019 г. 9.00 - 11.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
20.6.2019 г. 16.00 - 18.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
20.6.2019 г. 16.00 - 18.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
20.6.2019 г. 18.00 - 20.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
20.6.2019 г. 18.00 - 20.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
22.6.2019 г. 9.00 - 13.00 2030 Банково право Право редовно бакалавър 609
22.6.2019 г. 9.00 - 13.00 2030 Банково право Право редовно бакалавър 610
30.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 609
30.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 610
30.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4053 Банково право Право редовно бакалавър 609
30.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4053 Банково право Право редовно бакалавър 610