Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 11.1.2021 г. 18.00 - 20.00 4052 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 13.00 - 16.00 4053 Финансово право Право редовно бакалавър 616
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 13.00 4053 Финансово право Право редовно бакалавър 615
зимна редовна 17.1.2021 г. 10.00 - 12.00 4052 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 24.1.2021 г. 10.00 - 12.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 28.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3048 Финансово право Право редовно бакалавър 615
зимна поправителна 28.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3048 Финансово право Право редовно бакалавър 616