Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
14.1.2019 г. 18.00 - 20.00 4052 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
17.1.2019 г. 12.00 - 15.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 610
17.1.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 609
27.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2122 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
31.1.2019 г. 18.00 - 20.00 1083 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
2.2.2019 г. 9.00 - 11.00 1083 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
10.2.2019 г. 12.00 - 15.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 609
10.2.2019 г. 12.00 - 15.00 4053 Борсово право Право редовно бакалавър 610