Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
22.1.2018 г. 18.00 - 20.00 4052 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. 48
25.1.2018 г. 18.00 - 20.00 4052 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 2 сем. 48
3.2.2018 г. 12.00 - 15.00 2015 Борсово право Право 608
3.2.2018 г. 9.00 - 12.00 2015 Борсово право Право 607