Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Финансово право Право редовно бакалавър 615
Онлайн изпит » зимна поправителна 28.1.2021 г. 9.00 - 12.00 - Финансово право Право редовно бакалавър 616