Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.5.2020 г. 13.00 - 16.00 2122 Борсово право Право редовно бакалавър 613
26.5.2020 г. 13.00 - 16.00 2122 Борсово право Право редовно бакалавър 614
26.5.2020 г. 16.00 - 18.00 2122 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48
29.5.2020 г. 12.00 - 15.00 2015 Банково право Право редовно бакалавър 612
29.5.2020 г. 9.00 - 12.00 2015 Банково право Право редовно бакалавър 611
1.6.2020 г. 18.00 - 20.00 2121 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. редовно магистър 48