Ръководител катедра
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 3038 Банково и борсово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник 13.25 - 16.40 4053 Банково право Право бакалаври редовно 611 61100
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 3048 Банково право Право бакалаври редовно 612 61200
Онлайн занятие » Л понеделник 08.00 - 10.30 2030 Борсово право Право бакалаври редовно 613 БП
Онлайн занятие » Л понеделник 08.00 - 10.30 2030 Борсово право Право бакалаври редовно 614 БП
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3038 Финансово право Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800