Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"
Научни интереси: статистически изследвания в социалната и икономическата област; компютърна статистика; маркетингови изследвания