Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 2064 Статистически анализ със статистически софтуер Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Л 4.10.2019 г. 12.30 - 21.00 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 11.10.2019 г. 12.30 - 21.00 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 12.10.2019 г. - 13.10.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800