Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 2064 (карта) Статистически анализ със статистически софтуер Статистика и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 1.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 8.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Статистически софтуер за бизнес анализ в статика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 (карта) Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 (карта) Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Анализ на данни в статика със SPSS Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 12.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Анализ на данни в статика със SPSS Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 19.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 (карта) Анализ на данни в статика със SPSS Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800