Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 2064 Софтуер за анализ на времеви редове Статистика и иконометрия бакалаври редовно 169 16900
Л 15.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в динамика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 22.2.2019 г. - 24.2.2019 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в динамика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800