Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
28.5.2019 г. 12.00 - 14.00 2064 Софтуер за анализ на времеви редове Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
28.5.2019 г. 16.00 - 18.00 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в динамика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
14.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2064 Статистически софтуер за бизнес анализ в динамика Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
18.6.2019 г. 14.00 - 16.00 2064 Софтуер за анализ на времеви редове Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169