Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Ваня Петрова Иванова

Доц. д-р Ваня Петрова Иванова

Служебен E-mail: vivanova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 630
Кабинет: 4020
Консултации: сряда 9.30-11.30 каб.4020 четвъртък 9.30-11.30 MS Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2122 (карта) Икономика на Европейския съюз Макроикономика бакалаври редовно 190 ИЕС
Л понеделник 10.45 - 14.00 2122 (карта) Икономика на Европейския съюз Икономика бакалаври редовно 190 ИЕС
Онлайн занятие » Л 2.10.2021 г. 9.00 - 15.45 302 (карта) Икономика на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на ЕС Икономика бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономика на ЕС Икономика бакалаври дистанционно 911 91100
Онлайн занятие » Л 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Икономика на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 709 70900