Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Ваня Петрова Иванова

Доц. д-р Ваня Петрова Иванова

Служебен E-mail: vivanova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 630
Кабинет: 4020
Консултации: сряда 9.30-11.30 каб.4020 четвъртък 9.30-11.30 MS Teams

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток