Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 - Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38