Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2019 г. 11.00 - 13.00 4005 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
1.6.2019 г. 13.00 - 15.00 4005 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
1.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
1.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4005 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
1.6.2019 г. 9.00 - 11.00 4005 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи за анализ на устойчиво развитие и околна среда Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
4.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
4.6.2019 г. 18.00 - 20.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи за анализ на устойчиво развитие и околна среда Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
12.6.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4055 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4055 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4055 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4055 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
13.6.2019 г. 16.00 - 18.00 4055 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи и модели Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
23.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4007 Статистически методи за анализ на устойчиво развитие и околна среда Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
28.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2019 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
28.6.2019 г. 15.00 - 17.00 2019 Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129