Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 8.1.2021 г. 10.00 - 12.00 4005 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
зимна редовна 11.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3049 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 11.1.2021 г. 18.00 - 20.00 3049 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
зимна редовна 11.1.2021 г. 18.00 - 20.00 3049 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 11.00 - 13.00 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна редовна 16.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3049 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3049 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 18.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3049 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3035 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 25.1.2021 г. 16.00 - 18.00 3035 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 29.1.2021 г. 11.00 - 13.00 4007 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 29.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48