Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна поправителна 30.5.2022 г. 16.00 3050 (карта) Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 31.5.2022 г. 16.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2022 г. 16.00 3035 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
лятна поправителна 1.6.2022 г. 18.00 3035 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 2.6.2022 г. 18.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 13.6.2022 г. 13.00 2064 (карта) Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 199
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 12.9.2022 г. 16.00 3034 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 16.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 16.9.2022 г. 18.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.9.2022 г. 10.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38