Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 15.9.2020 г. 18.30 - 19.30 2059 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Извънредна 15.9.2020 г. 18.30 - 19.30 2059 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Извънредна 15.9.2020 г. 18.30 - 19.30 2059 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Извънредна 17.9.2020 г. 18.30 - 19.30 3050 Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
Извънредна 17.9.2020 г. 18.30 - 19.30 3050 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179