Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » 23.5.2020 г. 11.00 - Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 23.5.2020 г. 13.00 - Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 23.5.2020 г. 9.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 23.5.2020 г. 9.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 23.5.2020 г. 9.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 2.6.2020 г. 16.00 - Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Статистически методи и подходи за оценка на риска Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Статистически методи в одита Одитинг - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » 9.6.2020 г. 16.00 - Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48