Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 16.1.2023 г. 11.00 5008 (карта) Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 149
зимна редовна 17.1.2023 г. 16.00 3048 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна редовна 26.1.2023 г. 16.00 3036 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 11.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 13.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна редовна 29.1.2023 г. 9.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3033 (карта) Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 3033 (карта) Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
Онлайн изпит » зимна поправителна 1.2.2023 г. 18.00 (карта) Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
зимна поправителна 3.2.2023 г. 14.00 2111 (карта) Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 149
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 3.2.2023 г. 18.00 (карта) Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » зимна поправителна 5.2.2023 г. 11.00 (карта) Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38