Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
15.1.2019 г. 14.00 - 15.30 БИБЛ. Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
17.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
17.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
17.1.2019 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
18.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2064 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169
26.1.2019 г. 10.00 - 12.00 2094 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2019 г. 12.00 - 13.30 БИБЛ. Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 129
8.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2111 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 169