Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
12.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4055 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4055 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 13.00 - 15.00 4055 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
12.1.2020 г. 15.00 - 17.00 4055 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
12.1.2020 г. 9.00 - 11.00 4055 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
16.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3049 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
16.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3049 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
16.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3049 Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
16.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3049 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
23.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2029 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
28.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3048 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
28.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
28.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
28.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
29.1.2020 г. 14.30 - 15.30 БИБЛ. Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Статистика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Медицинска статистика Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели в бизнеса Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Статистически методи в одита Одитинг - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи в международния мениджмънт Международен бизнес - 2 сем редовно магистър 68
5.2.2020 г. 18.00 - 20.00 3048 Количествени методи и модели Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
5.2.2020 г. 9.00 - 11.00 2029 Статистика на околната среда Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
6.2.2020 г. 13.30 - 14.30 БИБЛ. Статистика Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 121