Публикации

Стоилова, В.( 2012) “Играта” на пазарна размяна, Университетски издателски комплекс, УНСС, С.