Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Вяра Борисова Стоилова

Проф. д-р Вяра Борисова Стоилова

Служебен E-mail: stoilova.vyara@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 605
Кабинет: 2102
Консултации: сряда - 08.00 - 10.00 ч.четвъртък - 08.00 - 10.00 ч
Научни интереси: Икономическа социология; икономически институции; пазар; социално-икономически проблеми на глобализацията