Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Вяра Борисова Стоилова

Проф. д-р Вяра Борисова Стоилова

Служебен E-mail: stoilova.vyara@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 605
Кабинет: 2102
Консултации: сряда - 08.00 - 10.00 ч.четвъртък - 08.00 - 10.00 ч

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.45 5023 (карта) Социология на пазара Социология бакалаври редовно 410 41000
Л петък 09.00 - 12.15 110К (карта) Организационно поведение Социология бакалаври редовно 411 41100
Л петък 09.00 - 12.15 110К (карта) Организационно поведение Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 41100
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 5006 (карта) Социология на глобализацията Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800