Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
24.1.2020 г. 12.00 - 14.00 3034 Организационно поведение Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
24.1.2020 г. 12.00 - 14.00 3034 Организационно поведение Социология редовно бакалавър 409
24.1.2020 г. 14.00 - 16.00 3050 Социология на пазара Социология редовно бакалавър 408
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2119 Социология на глобализацията Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
24.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2119 Социология на глобализацията Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
25.1.2020 г. 11.00 - 13.00 5004 Икономическа социология Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914
25.1.2020 г. 9.00 - 11.00 5004 Икономическа социология Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3038 Социология на глобализацията Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3038 Социология на глобализацията Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
3.2.2020 г. 13.00 - 15.00 3075 Икономическа социология Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2093 Организационно поведение Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2093 Социология на пазара Социология редовно бакалавър 408
5.2.2020 г. 11.00 - 13.00 2093 Организационно поведение Социология редовно бакалавър 409
5.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2005 Икономическа социология Икономика, общество и човешки ресурси дистанционно бакалавър 913
5.2.2020 г. 16.00 - 18.00 2005 Икономическа социология Икономика и инфраструктура дистанционно бакалавър 914