Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Заглавие: Икономическа характеристика на недвижимата собственост и на недвижимите имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост икономика и управление
Страници от-до: 13-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, Бъ лгария
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Заглавие: Икономичиски аспекти на недвижимата собственост и на недвижимите имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Рецензирано академично списание Недвижими имоти & Бизнес
Страници от-до: 9 - 14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС-София, катдера "Недвижима собственост"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д-р Йорданка Христова Йовкова
Заглавие: Equilibrium of national montagage system - problemsand opportunities for inprovement and modelling
Наименование на сборник: 2016 M-Sphere book of papers 5 th international M-Sphere conference Dubrovnik
Страници от-до: 43-50
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Association for promotion of multidisciplinarity in science and business
Място на публикуване (град, държава): Dubrovnik, Croatia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д-р Йорданка Христова Йовкова
Заглавие: Financing of real estate investments in Bulgaria - problems and opportunities for diversification
Наименование на сборник: Cirre 2016 - 1 st conference of interdisciplinary research on real estate
Страници от-до: 16-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Narodna in univerzitetna knjubljanaiznica, Ljubljana
Място на публикуване (град, държава): Ljubljana, Slovenia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д-р Йорданка Христова Йовкова
Заглавие: Тема 1, Икономическа характеристика на недвижимата собственост и на недвижимите имоти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Недвижима собственост
Страници от-до: 15-45
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "АВАНГАРД ПРИМА"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра "Икономика на строителството", Икономически университет, Варна
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 45-51
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция, Строително предприемачество и недвижима собственост
Тема: Последици от промяна на пазарната стойност на имотите и механизми за коригиране на условията за финансиране на сделките
Забележка: Сборник с доклади от 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция, Издателство "Наука и икономика", Икономически университет, Варна

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: Камара на независимите оценители в България, Регионална колегия - Варна
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 101-103
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 9
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 9
Наименование на научния форум: Първа национална конференция на недвижимите оценители в България, Актуални въпроси на оценителската практика
Тема: Влияние на цикличността на пазарната стойност на недвижимите имоти върху финансирането на имотните сделки
Забележка: Изд. "Паус", Варна, 2015

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Заглавие: Sustainable Real Estate Investment Portfolio Management - Problems and Solution
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Business and Economics, Volume 6, Number 8,
Страници от-до: 1433 - 1438
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Academic Star Publishing Company
Място на публикуване (град, държава): New York, USA
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова
Заглавие: Game Patterns in the Management of relationships between banks and borrowers of mortgage loans
Наименование на сборник: Book of Papers, M-Spere Confrence 2015
Страници от-до: 118-125
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): M-Sphere
Място на публикуване (град, държава): Dubrovnik,Croatia
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 06
Място на провеждане: Икономически унивирситет, Варна
Организатор: катедра Икономика на строителството, Икономически университет, Варна
Автор/и: проф. д- Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 43-55
Дата на провеждане: 29.11.2013
Дата на публикуване: 30.11.2013
Наименование на научния форум: ХХVІІІ научна конференция с международно участие "Строително предприемачество и недвижима собственост"
Тема: Влияние на устойчивите инвестиции върху конкурентоспособността на индустриалните имоти в България
Забележка: изд. "Наука и икономика", Икономически университет, Варна, 2013

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 07
Място на провеждане: Русия, Санкт-Петербург
Организатор: Санкт-Петербургский госодарственный экономический университет, Институт управления, Кафедра экономики и менеджмента недвижимости
Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 125-134
Дата на провеждане: 04.04.2013
Дата на публикуване: 17.07.2013
Наименование на научния форум: Равиваюсщиеся рынки недвижимости в глобальной экономике: инвестиционная привлекательность и перспективы роста
Тема: Потенциал для повышения инвестиционной привлекательности болгарскаго сектора недвижимости
Забележка: Изд. ИзПК СПбГЭУ, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская 5, сборник доклади

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 05
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра Индустриален бизнес
Автор/и: проф. д- Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 27-39
Дата на провеждане: 04.10.2013
Дата на публикуване: 04.10.2013
Наименование на научния форум: ХІV научно-практическа конференция, 65 години на катедра "Индустриален бизнес"
Тема: Управление на недвижимата собственост на индустриалните фирми за конкурентоспособността и растежа им
Забележка: Сборник доклади. Изд.УНСС

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 04
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Финансово счетоводен факултет, УНСС
Автор/и: проф. д- Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 471-474
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 05.04.2013
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция "60 години ФСФ"
Тема: Публично-частно партньорство - възможности за управление на недвижимите имоти в публичния сектор
Забележка: Сборник доклади. Изд.УНСС

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-16/2013
Наименование: Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск
Ръководител: доц. д-р Георги Забунов
Колектив: доц. д-р Георги Забунов, проф. д-р Йорданка Йовкова и други
Описание: Изследване на имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти участващи като инструменти за управлението на рисковете при инвестиране в недвижими имоти.
Дата на подаване: 19.04.2013
Вх. №: НИД НИ 1-16/2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Усъвършенстване на управлението на финансирането и на инвестициите в недвижими имоти за ограничаване и излизане от кризата, стр.175 - 181
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Изследване на състоянието и проблемите на управление на финансирането и инвестициите в недвижими имоти стр.87 - 117
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИ 1-6/2011
Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България
Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов
Колектив: Йорданка Христова Йовкова, доцент, доктор; Тихомир Петров Пелов, доцент, доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Никол
Описание: Методология за анализ на финансирането и инвестициите в недвижими имоти, стр.26-33;
Начало: 07.02.2011
Край: 07.02.2013
Забележка: Издателски комплекс, УНСС, отпечатано като монографиа

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: катедра Икономика на недвижимата собственост
Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-7
Дата на провеждане: 18.05.2012
Дата на публикуване: 18.05.2012
Наименование на научния форум: Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието
Тема: Пет години специалност "Икономика на недвижимата собственост" в Университета за национално и световно стопанство
Забележка: Докладите са отпечатани в изд. "АВАНГАРД ПРИМА"

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1-6/2011

Наименование: Влияние на световната икономическа криза върху пазара на недвижими имоти в България

Ръководител: доц. д-р Тихомир Петров Пелов

Колектив: Йорданка Христова Йовкова,доцент,доктор; Георги Шинков Забунов, доцент, доктор; Василка Евтимова Стаменова, доцент, доктор; Стоян Костадинов Тагарев, доцент, доктор; Марин Иванов Гълъбов, доцент, доктор; Николинка Димитрова Игнатова, главен асистент.

Описание: Научно изследователска тема

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ 1-6/2010

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1-17/2011

Наименование: Развитие на трудово-производителните кооперации при условията на социалното пазарно стопанство

Ръководител: проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Колектив: доц.д-р Йорданка Йовкова, проф. д.ик.н. Юлия Маринова, доц. д-р Тихомир Пелов, доц. д-р Георги Забунов и др.

Описание: Научно изследователска тема

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ 1-17/2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ 1-8/2011

Наименование: Методология за изграждане на уеб-базирана интегрирана информационна система за оценка на рискове при природни бедствия

Ръководител: доц. д-р Димитър Велев

Колектив: доц. д-р Йорданка Йовкова, доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Марин Гълъбов, доц. д-р Пламена Златева и др.

Описание: Научно изследователска тема

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ 1-8/2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Финансиране на инвестициите в недвижими имоти"

Име на списание/издателство: Изд. "Крисан - С", София

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 220

Забележка: Монографичен труд по конкурса за професор, съгласно изискванията на ЗРАСРБ

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Управление на портфейли от недвижими имоти"

Име на списание/издателство: Изд. "Крисан - С", София

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 134

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Сборник студии: "Инвестиции в недвижими имоти; Икономика и управление на недвижимата собственост"

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 61-86

Забележка: Сборник студии "Управление на недвижимата собственост"

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Функции и структура на суапови сделки, базирани на имотни индекси"

Име на списание/издателство: Списание "Икономическа мисъл"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: "Лизингът - алтернатива на фининсиранет на инвестициите в недвижими имоти"

Име на списание/издателство: списание "Икономически алтернативи"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: бр.2, 2011

Забележка: на английски език

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 02/2011

Място на провеждане: Икономически университет, Варна

Организатор: Икономически университет, Варна, катедра "Икономика и управление на строителството"

Автор/и: проф. д-р Йорданка Йовкова, ас. Надя Гилина

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 98-106

Дата на провеждане: 25.11.2011

Дата на публикуване: 25.11.2011

Наименование на научния форум: 26-та научна конференция с международно участие на тема: "Строително предприемачество и недвижима собственост"

Тема: Институционални капани на пазара на жилищни имоти

Забележка: 26-та научна конференция с международно участие, ИУ Варна

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 03.03.2012

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: Икономика на недвижимата собственост

Доказателство: Протокол №5

Забележка:

Брой: 4

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Лизингът - алтернатива на инвестициите в недвижими имоти

Име на списание/издателство: Икономичаски алтернативи, бр.6, 2011

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 21-33

Забележка: бр.6, 2011

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УН София

Организатор: Университет за начионално и световно стопанство, Икономика на туризма

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 31-42

Дата на провеждане: 05.12.2011

Дата на публикуване: 05.12.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция с международно участие, Предизвикателства на туризма през ХХІ век

Тема: Специфика на формирането и управлението на портфейли от туристически обекти

Забележка: Юбилейна научна конференция с международно участие

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Университет за национално и световно стопанство, катедра "Икономика на туризма"

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 77-84

Дата на провеждане: 11.11.2011

Дата на публикуване: 11.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция с международно участие "Предизвикателства на туризма през ХХІ век"

Тема: Специфика на формирането и управлението на портфейли от туристически обекти

Забележка: Докладът е отпечатан в изд. "АВАНГАРД ПРИМА", том.ІІ

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Комисия за легализиране на дипломи към Министерството на образованието и науката

Място на провеждане: Министерство на образованието и науката, София, България

Организатор: Министерство на образованието и науката

Роля в проявата /доказателства за участие/: МОН, където заседава веднъж месечно

Дата на провеждане: 30.11.2011

Забележка: Члена на комисия за легализиране на дипломи издадени в чужбина

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Финансиране на инвестициите в недвижими имоати

Период на осъществяване /в години / : 1

Дата: 18.09.2011

Забележка: по научна специалност Икономика и управление/недвижима собственост

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 01/2010

Място на провеждане: гр.Варна, Бългания

Организатор: Икономически университет, Варна

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 721-728

Дата на провеждане: май 2010

Дата на публикуване: май 2010

Наименование на научния форум: Световната криза и икономическото развитие, Изд. Наука и икономика, Варна

Тема: Условия за съживяване на ипотечното жилищно кредитиране

Забележка: В конференцията взеха учстие и доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Василка Стаменова, доц. д-р Стоян Тагарев

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Икономика и управление на недвижимата собственост

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство", УНСС София

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 78-104

Забележка: тема четвърта Инвестиции в недвижими имоти

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Комисия за легализация на дипломи към Министерство на образованието и науката

Място на провеждане: Министерство на образованието и науката, София, Бългрия

Организатор: Министерство на образованието и науката

Роля в проявата /доказателства за участие/: доц. д-р Йорданка Йовкова, член на Комисията за легализация на дипломи към Министерство на образованието и науката, която заседава веджъж месечно

Дата на провеждане: 30.03.2010

Забележка: Комисията заседава веднъж месечно

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Планиране и анализ на търговската дейност

Автор/и: доц. д-р Йорданка Йовкова

Доказателство: протокол № 14/02.06.2010, ФНС на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Забележка: