Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране
Научни интереси: финанси и финансов мениджмънт; финансиране и инвестиции в недвижими имоти; изследване на операциите; планиране и анализ на стопанските дейности; икономика на предприятието