Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 П037 Финансиране на бизнеса Екоикономика бакалаври редовно 174 ФБ1
Л понеделник 12.30 - 14.00 П037 Финансиране на бизнеса Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 151 ФБ1
Л понеделник 12.30 - 14.00 П037 Финансиране на бизнеса Предприемачество бакалаври редовно 151 ФБ1
У понеделник 14.15 - 15.45 1084 Финансиране на бизнеса Екоикономика бакалаври редовно 174 1726
У понеделник 16.00 - 17.30 1084 Финансиране на бизнеса Екоикономика бакалаври редовно 174 1725
Л вторник 17.45 - 21.00 3073 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л сряда [от 3.10.2018 г. до 14.11.2018 г.] 17.45 - 21.00 2119 Икономически аспекти на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3071 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800