Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 4007 Финансиране и инвестиции в недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 143 14300
Л понеделник 17.45 - 21.00 5006 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л вторник 17.45 - 21.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800