Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 4055 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 15000
Л понеделник 12.30 - 14.00 4055 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 15000
У понеделник 14.15 - 15.45 1084 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1658
У понеделник 16.00 - 17.30 1084 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 150 1659
У сряда 12.30 - 14.00 1084 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 1661
У сряда 14.15 - 15.45 1084 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 150 1660
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2007 Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 Недв.собств.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2007 Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Недв.собств.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2007 Недвижима собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 179 Недв.собств.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2007 Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 Недв.собств.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2007 Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 Недв.собств.2
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 176 Недв.собств.1
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 177 Недв.собств.1
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 178 Недв.собств.1
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2009 Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 170 Недв.собств.1
Л четвъртък 16.00 - 17.30 2009 Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 171 Недв.собств.1
Л четвъртък 17.45 - 21.00 1082 Управление на компании за недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800