Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
22.1.2018 г. 12.00 - 15.00 2029 Финансиране и инвестиции в недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 143
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
22.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1082 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
30.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
30.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1082 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
6.2.2018 г. 13.00 - 15.00 1082 Финансиране и инвестиции в недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 143