Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток