Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 176
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 177
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 178
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
8.6.2018 г. 16.00 - 18.00 1084 Управление на компании за недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
12.6.2018 г. 16.00 - 18.00 1082 Управление на компании за недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
12.6.2018 г. 9.00 - 12.00 4005 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
12.6.2018 г. 9.00 - 12.00 4005 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 176
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 177
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 178
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
20.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4055 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4055 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4055 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
20.6.2018 г. 12.00 - 14.00 4055 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
20.6.2018 г. 14.00 - 16.00 1082 Управление на компании за недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 176
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 177
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 178
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2009 Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
29.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
29.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150
29.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Финансиране и инвестиции в недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 143