Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 170
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 171
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 176
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 177
8.6.2018 г. 10.00 - 11.00 ТЦ Недвижима собственост Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 178
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 179
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
8.6.2018 г. 11.45 - 12.45 ТЦ Недвижима собственост Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
8.6.2018 г. 16.00 - 18.00 1084 Управление на компании за недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
12.6.2018 г. 9.00 - 12.00 4005 Финансиране на бизнеса Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър 150
12.6.2018 г. 9.00 - 12.00 4005 Финансиране на бизнеса Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър 150