Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
16.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1082 Икономически аспекти на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
16.1.2019 г. 18.00 - 20.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
18.1.2019 г. 12.00 - 15.00 4055 Финансиране на бизнеса Екоикономика редовно бакалавър 174
18.1.2019 г. 12.00 - 15.00 4055 Финансиране на бизнеса Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 151
18.1.2019 г. 12.00 - 15.00 4055 Финансиране на бизнеса Предприемачество редовно бакалавър 151
18.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1082 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1082 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. редовно магистър 28
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. редовно магистър 28
29.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1082 Икономически аспекти на недвижимата собственост Бизнес с недвижими имоти - 2 сем. редовно магистър 28
8.2.2019 г. 10.00 - 12.00 4055 Финансиране на бизнеса Екоикономика редовно бакалавър 174
8.2.2019 г. 10.00 - 12.00 4055 Финансиране на бизнеса Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър 151
8.2.2019 г. 10.00 - 12.00 4055 Финансиране на бизнеса Предприемачество редовно бакалавър 151