Директор
Научноизследователски център за недвижима собственост и градско планиране
Ръководител катедра
Катедра "Недвижима собственост"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
22.1.2018 г. 12.00 - 15.00 2029 Финансиране и инвестиции в недвижими имоти Мениджмънт на недвижимата собственост 143
22.1.2018 г. 16.00 - 18.00 1082 Управление на активи Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем. 28
22.1.2018 г. 18.00 - 20.00 1082 Финансиране и инвестиране във фамилния бизнес Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем. 28