Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Научни интереси: Малък бизнес, управление на земеделските стопанства