Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Научни интереси: Икономика на природните ресурси, екологична оценка, малък бизнес, управление на земеделските стопанства