Научен секретар
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 2111 Интегрирана екологична оценка Икономика на околната среда с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 10.45 - 12.15 2111 Интегрирана екологична оценка Екоикономика бакалаври редовно 164 16400
Л сряда 12.30 - 14.00 5006 Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 174 17400
Л сряда 16.00 - 17.30 1044 Управление на малки и средни предприятия Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 17.45 - 21.00 1044 Интегрирана екологична оценка Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800