Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Зорница Димова Стоянова

Проф. д-р Зорница Димова Стоянова

Служебен E-mail: zstoyanova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 529
Кабинет: 1066
Консултации: вторник, 15.45 -18.45

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 5006 (карта) Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 144 14400
Л вторник 12.30 - 15.45 1044 (карта) Управление на риска в екобизнеса Екоикономика бакалаври редовно 163 16300
Л четвъртък 12.30 - 14.00 П038 (карта) Научна етика Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 Научна етика
Л четвъртък 14.15 - 15.45 П038 (карта) Научна етика Екоикономика бакалаври редовно 154 Научна етика
Л 24.9.2022 г. 9.00 - 13.15 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 25.9.2022 г. 10.00 - 18.30 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 1.10.2022 г. 10.00 - 18.30 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 22.10.2022 г. - 23.10.2022 г. 10.00 - 18.30 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 29.10.2022 г. 10.00 - 18.30 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800
Л 30.10.2022 г. 10.00 - 14.15 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800