Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 1044 (карта) Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 194 19400
Л вторник 17.45 - 21.00 1044 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 28 2800