Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 2111 Управление на малки и средни предприятия Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л вторник 12.30 - 14.00 2013 Икономика на околната среда и природните ресурси Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л вторник 12.30 - 14.00 2013 Икономика на околната среда и природните ресурси Екоикономика бакалаври редовно 184 18400
Л вторник 14.15 - 17.30 2013 Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 18400
Л сряда 10.45 - 12.15 2119 Интегрирана екологична оценка Екоикономика бакалаври редовно 174 17400
Л сряда 14.15 - 17.30 2119 Управление на замърсяването на околната среда Екоикономика бакалаври редовно 184 18400
Л сряда 17.45 - 21.00 1044 Интегрирана екологична оценка Агробизнес и управление на територията - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800