Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 10.45 - 12.15 1044 Курсова работа по аграрен бизнес Аграрен бизнес редовно бакалавър 174
Извънредна 16.9.2020 г. 10.45 - 12.15 1044 Курсова работа по екоикономика Екоикономика редовно бакалавър 174
Извънредна 16.9.2020 г. 12.30 - 13.30 1044 Учебна практика Екоикономика редовно бакалавър 174