Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Зорница Димова Стоянова

Проф. д-р Зорница Димова Стоянова

Служебен E-mail: zstoyanova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 529
Кабинет: 1066
Консултации: вторник, 15.45 -18.45

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 17.1.2023 г. 16.00 1044 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
зимна редовна 25.1.2023 г. 10.00 П035 (карта) Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес редовно бакалавър 144
зимна редовна 25.1.2023 г. 12.00 П035 (карта) Управление на риска в екобизнеса Екоикономика редовно бакалавър 163
зимна редовна 28.1.2023 г. 11.00 2122 (карта) Научна етика Екоикономика редовно бакалавър 154
зимна редовна 28.1.2023 г. 11.00 2122 (карта) Научна етика Аграрен бизнес редовно бакалавър 154
зимна поправителна 30.1.2023 г. 14.00 П037 (карта) Производствени практики в агробизнеса Аграрен бизнес редовно бакалавър 144
зимна поправителна 30.1.2023 г. 14.00 П037 (карта) Управление на риска в екобизнеса Екоикономика редовно бакалавър 163
зимна поправителна 30.1.2023 г. 16.00 П037 (карта) Управление на риска в агробизнеса Агробизнес и управление на територията - 2 сем. редовно магистър 28
зимна поправителна 2.2.2023 г. 13.00 П034 (карта) Научна етика Екоикономика редовно бакалавър 154
зимна поправителна 2.2.2023 г. 13.00 П034 (карта) Научна етика Аграрен бизнес редовно бакалавър 154