Златка Георгиева Сукарева

Проф. д-р Златка Георгиева Сукарева

Заслужил професор на УНСС
Служебен E-mail: sukarevaz@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 683
Кабинет: 1100

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Дигиталните договори"
Място на провеждане: София, България
Организатор: УНСС, Международен правен център и Комисия за защита на потребителите
Автор/и: проф. д-р Златка Георгиева Сукарева
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 6
Тема: "Директивите за дигитални договори"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Договор за туристическо пътуване"
Автор/и: Таня Венциславова Йончева
Доказателство: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Договорът за лизинг"
Автор/и: Димитър Васлев Мирчев
Доказателство: ИДП при БАН
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Обекти на интелектуалната собственост"
Автор/и: доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Доказателство: изд. СИБИ
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: проф. д-р Златка Сукарева
Заглавие: "Потребителско право"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Нова звезда"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 240
Страници от-до: 1-240
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: ""Неоснователно обогатяване по чл. 55, ал. 1 ЗЗД"
Автор/и: гл.ас. д-р Красимир Митев
Доказателство: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Прекратяване на договора"
Автор/и: гл.ас. д-р Захари Емилов Торманов
Доказателство: УНСС
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Нищожност на договора по чл. 26, ал. 1 ЗЗД"
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Доказателство: УНСС
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Юридически факултет
Катедра: "Частноправни науки"
Доказателство: протоколи от изпити
Забележка:
Брой: 11

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : НИД НП-12-2014
Място на провеждане: София
Организатор: Юридически факултет на УНСС
Автор/и: проф. д-р Златка Георгиева Сукарева
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 23-31
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 15.03.2015
Наименование на научния форум: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България"
Тема: "Потребителски лизинг и потребителски кредит"
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД"
Автор/и: гл.ас. д-р Мирослав Митьов Димитров
Доказателство: УНСС
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: "Прекратяване на договора"
Автор/и: гл.ас. д-р Захари Емилов Торманов
Доказателство: УНСС
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: проф. д-р Златка Георгиева Сукарева
Година на публикуване: 2013
Заглавие: "Новата директива за правата на потребителите и предстоящата промяна на ЗЗП"
Име на списание/издателство: "Търговско и облигационно право", № 7
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 5-18
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: София
Организатор: СУ "Св. Кл. Охридски" и ИДП при БАН
Автор/и: проф. д-р Златка Георгиева Сукарева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 158-169
Дата на провеждане: 19.05.2012
Дата на публикуване: 10.04.2013
Наименование на научния форум: Научна конференция посветена на годишнини на акад. Л. Василев, проф. Ж. Сталев и проф. В. Таджер
Тема: "Нови процеси в европейското потребителско право"
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Der Vorschlag für ein Gemeinsames Kaufrecht in der der Europäischen Union und die Rechtsordnungen der neuen und alten Mitgliedsländer
Ръководител: Thomas Rüfner, Konstantin Tanev
Колектив: Zhivko Draganov, Zlatka Sukareva, Christian Takoff, Diana Marinova, Waltchin Daskalov, Ivan Tsvetanov, Tanja Yossifiva
Описание: Am 11. Oktober 2011 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag: Vom Inkrafttreten der Verordnung an soll es Unternehmen und Privatpersonen möglich sein, grenzüberschreitende Kaufverträge durch privatautonome Entscheidung dem gemeineuropäischen Ka
Начало: 19.10.2012
Край: 20.10.2012
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: В научен форум
Наименование: "Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталовите дружества"
Автор/и: д-р Вълчин Здравков Даскалов
Доказателство: хабилитационен труд
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: В научен форум
Наименование: "Правни средства за защита на миноритарните акционери по търговския закон"
Автор/и: Златка Вангелова
Доказателство: ИДП при БАН
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: В научен форум
Наименование: "Договорът за международна търговска продажба на стоки"
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Доказателство: дисертационен труд - УНСС
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание: В научен форум
Наименование: "Даване вместо изпълнение"
Автор/и: проф. д-р Методи Марков Марков
Доказателство: дисртация - СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка: дисертация за "доктор на науките"

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Хабилитационен труд
Вид издание: В научен форум
Наименование: "Частичният иск"
Автор/и: д-р Камелия Цолова
Доказателство: СУ "Св. Климент Охридски"
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на дисертационна тема "Договорът за строителство" на докторант Мирослав Димитров

Автор/и: Златка Георгиева Сукарева

Доказателство: Представена в НИД и е проведена успешна публична защита

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СУКАРЕВА

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Потребителското право - нова учебна дисциплина в Юридическия факултет на УНСС

Име на списание/издателство: Аурея (Златни правила)

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 9-17

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: ГРАНИЦИ НА ДОГОВОРНАТА И ДЕЛИКТНАТА ОТГОВОРНОСТ

Автор/и: проф. д-р Златка Сукарева

Доказателство: рецензия пред СНС по правни науки към ВАК

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: проф. д-р Златка Сукарева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНАТА МЕСТНА ПОДСЪДНОСТ ПО ЧЛ. 113 ГПК

Име на списание/издателство: Търговско и конкурентно право, бр. 3

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 50-56

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Златка Георгиева Сукарева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Общи условия на договора в Юбилеен сборник "Актуални проблеми на гражданското търговското и семейното право

Име на списание/издателство: ФЕНЕЯ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Златка Георгиева Сукарева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Право на отказ при потребителските договори

Име на списание/издателство: Българското общество и законодателството / "ИВИС"

Място на публикуване: Велико Търнова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 44-51

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СУКАРЕВА

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Новацията като правен акт

Име на списание/издателство: Търговско право

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 10

Забележка: