Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Международна икономика и политика"
Паскал Неделчев Желев

Доц. д-р Паскал Неделчев Желев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 528
Кабинет: 2004
Консултации: сряда - от 14.00 до 17.00ч. и след уговорка по имейл

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 12.15 408К (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения бакалаври редовно 125 12500
Л понеделник 14.15 - 17.30 А 5007 (карта) Теория на МИО Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 2099 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л понеделник 17.45 - 21.00 Е 2099 (карта) Глобална икономика Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Макроикономика бакалаври редовно 150 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Застраховане и социално дело бакалаври редовно 151 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Екоикономика бакалаври редовно 154 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Аграрен бизнес бакалаври редовно 154 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Политическа икономия бакалаври редовно 150 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 151 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Икономика бакалаври редовно 150 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Икономическа социология и психология бакалаври редовно 150 СИ1
Л вторник 16.00 - 19.15 403К (карта) Световна икономика Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 154 СИ1
Л сряда 17.45 - 21.00 209К (карта) Глобална икономика Международен бизнес - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 68 6800