Евгени Василев Костов

Доц. д-р Евгени Василев Костов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Макроикономика бакалаври редовно 180 стоп.ист.11
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 стоп.ист.11
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Политическа икономия бакалаври редовно 180 стоп.ист.11
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 стоп.ист.11
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Икономика бакалаври редовно 180 стоп.ист.11
У четвъртък 09.00 - 10.30 А 3009 (карта) Стопанска история Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 стоп.ист.11
Л четвъртък 12.30 - 14.00 203К (карта) Стопанска история Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 187 СТОП.ИСТ.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 203К (карта) Стопанска история Бизнес логистика бакалаври редовно 186 СТОП.ИСТ.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 203К (карта) Стопанска история Търговия и продажби бакалаври редовно 187 СТОП.ИСТ.2
Л четвъртък 12.30 - 14.00 203К (карта) Стопанска история Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 186 СТОП.ИСТ.2
У четвъртък 14.15 - 15.45 Е 4041 (карта) Стопанска история Бизнес икономика бакалаври редовно 182 стоп.ист.12
У четвъртък 14.15 - 15.45 Е 4041 (карта) Стопанска история Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 стоп.ист.12
Л петък 12.30 - 14.00 З П038 (карта) Стопанска история Международни икономически отношения бакалаври редовно 127 СТОП.ИСТ.4
Л петък 12.30 - 14.00 З П038 (карта) Стопанска история Интелектуална собственост и бизнес бакалаври редовно 127 СТОП.ИСТ.4
Л петък 12.30 - 14.00 З П038 (карта) Стопанска история Международен туризъм и икономика бакалаври редовно 127 СТОП.ИСТ.4
Л петък 12.30 - 14.00 З П038 (карта) Стопанска история Международни икономически отношения (съвместна програма) бакалаври редовно 127 СТОП.ИСТ.4
Л петък 14.15 - 15.45 403К (карта) Стопанска история Финанси бакалаври редовно 116 СТОП. ИСТ.3
Л петък 14.15 - 15.45 403К (карта) Стопанска история Счетоводство бакалаври редовно 117 СТОП. ИСТ.3
Л петък 14.15 - 15.45 403К (карта) Стопанска история Финансов контрол бакалаври редовно 118 СТОП. ИСТ.3
Л петък 14.15 - 15.45 403К (карта) Стопанска история Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 СТОП. ИСТ.3
Л петък 14.15 - 15.45 403К (карта) Стопанска история Анализ на бизнес данни със спец. софтуер бакалаври редовно 189 СТОП. ИСТ.3
У събота 10.45 - 12.15 З П038 (карта) Стопанска история Маркетинг бакалаври редовно 185 стоп.ист.14
У събота 10.45 - 12.15 З П038 (карта) Стопанска история Екоикономика бакалаври редовно 184 стоп.ист.14
У събота 10.45 - 12.15 З П038 (карта) Стопанска история Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 стоп.ист.14
У събота 10.45 - 12.15 З П038 (карта) Стопанска история Стратегическо планиране бакалаври редовно 185 стоп.ист.14
У събота 10.45 - 12.15 З П038 (карта) Стопанска история Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 184 стоп.ист.14
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Макроикономика бакалаври редовно 180 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Маркетинг бакалаври редовно 185 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Екоикономика бакалаври редовно 184 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Бизнес икономика бакалаври редовно 182 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Политическа икономия бакалаври редовно 180 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Стратегическо планиране бакалаври редовно 185 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Икономика бакалаври редовно 180 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Предприемачество бакалаври редовно 183 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 СТОП. ИСТ.1
Л събота 12.30 - 14.00 303К (карта) Стопанска история Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 184 СТОП. ИСТ.1
У събота 14.15 - 15.45 З П038 (карта) Стопанска история Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 стоп.ист.13
У събота 14.15 - 15.45 З П038 (карта) Стопанска история Предприемачество бакалаври редовно 183 стоп.ист.13