Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 11.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 3061 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 12.2.2023 г. 13.15 - 17.30 Е 3061 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 18.2.2023 г. - 19.2.2023 г. 9.00 - 17.30 А 4005 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 25.2.2023 г. - 26.2.2023 г. 9.00 - 17.30 Б 2055 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 4.3.2023 г. 9.00 - 17.30 А 4005 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 5.3.2023 г. 9.00 - 17.30 А 4005 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.3.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 18.3.2023 г. - 19.3.2023 г. 9.00 - 17.30 А 4004 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 25.3.2023 г. - 26.3.2023 г. 9.00 - 17.30 А 4005 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 29.4.2023 г. - 30.4.2023 г. 9.00 - 17.30 З 3038 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 13.5.2023 г. - 14.5.2023 г. 9.00 - 17.30 Б 2055 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.5.2023 г. - 28.5.2023 г. 9.00 - 17.30 Б 2055 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800