Заместник-председател
Комисия по акредитация на УНСС

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2024 г. 10.00 А 2029 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 25.5.2024 г. 11.00 А 2029 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна редовна 25.5.2024 г. 12.00 А 2029 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 17.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 181
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2024 г. 17.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 182
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 17.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 181
Онлайн изпит » лятна поправителна 3.6.2024 г. 17.00 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 182
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 А 2029 (карта) Управление на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 А 2029 (карта) Обучение и развитие на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. редовно магистър 18
лятна поправителна 5.6.2024 г. 16.00 А 2029 (карта) Управление на човешките ресурси в застраховането Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18