Original empirical researchАвторски емпирични изследвания

Ключови компетентности в труда и професионалната реализация – развитие на човешките ресурси в икономиката. 2012 – Плевен, 2018 – Силистра.

Жените, работещи в несигурни условия на труд  (Women,working in precarious conditions). 2010.

Ползи и вреди от членството на България в Европейския съюз. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2019.

Емиграционни нагласи на българските граждани. 2007, 2009, 2011, 2014, 2019.

Динамика на гражданските структури и отношения, социално разслояване и поляризация, обществена дезинтеграция. Регионална специфика. 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2019.

Динамика на трудовия статус и икономическа активност. Материално положение, доходи и структура на потреблението, качество на живот и стандарт. Регионална специфика. 1994-1996, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2019.

Динамика на политическите структури, партийна и идеологическа ориентация, граждански профил на политически активните. Регионална специфика. 1994-1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2014, 2019.

Динамика на демографската криза, с катастрофални проекции. 1996-8, 2004-6, 2009, 2011, 2014, 2019.

Недвижимото имущество. Социална стратификация , ценностни характеристики и идентификация чрез имуществото. Продажби и покупки, имуществото като потребителски и бизнес ресурс. 2006.

Системният обществен преход/трансформация след 1990 – България в кръговете на аномията. 1997, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011, 2014, 2019.

Семейството и бракът, раждаемостта и възпроизводството на населението в България. 1996, 1998, 2004, 2007, 2011.

Хомосексуалност и хомосексуализъм в България. Динамика, профил по пол, обществена толерантност. 1996, 2004.

Употреба на контрацептиви, аборти, сексуална биография и удовлетвореност. 1996, 2004.

Младежите във и на България. Нужната нова политика. Обзорен анализ от емпирични данни и основен доклад пред конференция, 10 декември 2004, НДК, София.

Книгата и читателят в България. Издателства, книжен пазар, библиотеки. Рейтинг на автори и жанрове. 1996, 2004.