Росица Борисова Тончева

Гл.ас. д-р Росица Борисова Тончева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 625
Кабинет: 4067
Консултации: Понеделник от 15:30 до 16:45 и в Сряда от 15:30 до 16:45; присъствено или онлайн според предварителна уговорка и съобразени с указанията на Ректора за спазване на противоепидемиологични мерки.
Научни интереси: КОРПОРАТИВНИ финанси; АНАЛИЗ на финансовото състояние; УПРАВЛЕНИЕ на финансите; ЛИЧНИ финанси; Финансов КОНСУЛТИНГ; финанси на ХОЛДИНГОВИТЕ структури; АЛТЕРНАТИВНИ финанси; ПАРИЧНИ въпроси; ИНОВАЦИИ при парите; СОЛИДАРНА икономика; СЪВРЕМЕННИ бартерни системи; ФИЛОСОФИЯ на финансите и финансово ПОВЕДЕНИЕ; МЕТОДОЛОГИЯ на научните изследвания; Научна ЕТИКА