Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Тодор Калоянов Николов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Изследване динамиката на плодовитостта на жените в РБългария посредством сравняване на разпределения

Име на списание/издателство: Издателство "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 265

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Тодор Калоянов Николов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Research on the fertility of Bulgarian women

Име на списание/издателство: Romanian Statistical Review (Revista Romana de Statistica)

Място на публикуване: Румъния

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 83-106

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален статистически съвет

Място на провеждане: НСИ

Организатор: НСИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Протоколи от заседания

Дата на провеждане: 16,11,2011

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Национален статистически съвет

Място на провеждане: Национален статистически институт

Организатор: НСИ

Роля в проявата /доказателства за участие/: Експерт, протоколи

Дата на провеждане: 20.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Подтоянна експертна комисия към фонд "Научни изследвания" при МОМН

Място на провеждане: Фонд "Научни изследвания", бул."Ал. Стамболийски"

Организатор: Фонд "Научни изследвания", комисия по обществени и хуманитарни науки

Роля в проявата /доказателства за участие/: Експерт, протоколи

Дата на провеждане: 01.09.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Тодор Калоянов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Необходимост от използване и познавателен смисъл на моментите от по-висок ред (коефициенти на асиметрия и иксцес)

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи, УИ "Стопанство", бр.3

Място на публикуване: София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 18-32

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Тодор Калоянов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Динамика на плодовитостта на жените в Австрия, България и Чехия 1985-2008

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, УИ "СТопанство"

Място на публикуване: София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 42

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Пламен Мишев, Милкана Мочурова, Тодор Калоянов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Impact of climate change on winter tourism in Bulgaria

Име на списание/издателство: Икономически изследвания, БАН

Място на публикуване: София, БАН

Процент участие в съавторство: 32

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Тодор Калоянов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Приложение на статитическото извадково изучаване в одита

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 225

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ОПНИ-Ф-22/28.010.2010

Наименование: Ограничаване и превенция на неформалната икономика

Ръководител: Асоциация на индустриалния капитал в България

Колектив: Асоциация на индустриалния капитал в България

Описание: Провеждане на различни статситически анализи

Начало: 1,12,2010

Край: 30,12,2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Ниш, Сърбия

Организатор: Икономически университет

Автор/и: Тодор Калоянов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 14,10,2010

Дата на публикуване: 15,06,2011

Наименование на научния форум: The chalenges of Economic Science and Practice in the 21-st Century

Тема: Necesety of use and cognition sence of moments of higher rank

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Факултет "Приложна информатика и статистика"

Автор/и: Тодор Калоянов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Дата на провеждане: 08,10,2010

Дата на публикуване: 12,05,2011

Наименование на научния форум: Международна конф. "Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката"

Тема: Метод за разлагане на промените в средната продължителност на предстоящия живот

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Факултет "Приложна информатика и статистика"

Автор/и: Тодор Калоянов и Румен Веселинов

Процент участие в съавторство: 23

Брой страници от-до: 1-3

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 12,05,2011

Наименование на научния форум: Международна конф. "Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката"

Тема: Dwnamics of Demographic Processes in Bulgaria

Забележка: