Welcome to My BlogДобре дошли в моя блогДобре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. This site will be my university place for posting information about my teaching and research activities. It is still under construction, so if you have any particular enquiries, please send me a message by e-mail.Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук ще можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност, когато завърша подготовката на моята страница. На този етап, ако ви интересува нещо конкретно, моля изпратете ми съобщение по ел.поща.Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.

Leave a Reply