Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Александрина Георгиева Мурджева

Доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева

Служебен E-mail: amurdjeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2068
Консултации: 2018/2019 Летен семестър Четвъртък 15:00-16:00 кабинет 2068

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4007 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900
Л четвъртък 10.45 - 12.15 4007 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л четвъртък 12.30 - 14.00 3075 Информатика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 198 19800
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2065 Информационни технологии за анализ на данни Статистика и иконометрия - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800