Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.00 - 10.30 5008 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л четвъртък 10.45 - 12.15 4005 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 179 17900
Л четвъртък 12.30 - 14.00 4005 Програмиране в бази данни Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900