Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 2013 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л понеделник 10.45 - 12.15 3038 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
У понеделник 12.30 - 14.00 2066 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 1324
У вторник 12.30 - 14.00 2065 (карта) Основи на разработване на приложни програмни системи Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 1324
У вторник 14.15 - 15.45 2065 (карта) Основи на разработване на приложни програмни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 1440
У вторник 16.00 - 17.30 2065 (карта) Основи на разработване на приложни програмни системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 1443