Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 4007 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л понеделник 14.15 - 15.45 5007 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Л вторник 14.15 - 15.45 2013 Програмиране в бази данни Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 19900
Л 29.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 12.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 4.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Проектиране на складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Складове от данни, езера от данни, контейнери от данни Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 11.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Проектиране на складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 17.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2067 Складове от данни, езера от данни, контейнери от данни Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800