Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 12.15 П035 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л сряда 12.30 - 14.00 3061 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л 16.3.2018 г. - 18.3.2018 г. 9.00 - 17.30 2067 Проектиране и внедряване на OLAP системи Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800