Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Александрина Георгиева Мурджева

Доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева

Служебен E-mail: amurdjeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2068
Консултации: 2019/2020 Летен семестър Четвъртък 14.30-15.30 кабинет 2068

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У понеделник 09.00 - 10.30 2056 Информатика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 146 1424
Онлайн занятие » У понеделник 10.45 - 12.15 5026 Информатика Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 1418
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 3038 Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 2013 Обекто-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » У четвъртък 16.00 - 17.30 5039 Информатика Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 1419