Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 10.30 5006 Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 4007 Обекто-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 199 19900
Онлайн занятие » У четвъртък 10.45 - 12.15 2067 Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 1318