Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 10.45 - 12.15 2065 Информатика Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 1311
У понеделник 12.30 - 14.00 2065 Информатика Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 1309
У понеделник 14.15 - 15.45 2065 Информатика Икономика и управление с преп.на англ.език бакалаври редовно 132 1308
Л понеделник 17.45 - 21.00 2067 Работа с база данни Статистика и иконометрия - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4005 Програмиране в бази данни Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 147 14700
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2118 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л четвъртък 14.15 - 15.45 4007 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л 6.10.2017 г. 12.30 - 21.00 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 7.10.2017 г. - 8.10.2017 г. 9.00 - 17.30 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.11.2017 г. 12.30 - 21.00 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 11.11.2017 г. - 12.11.2017 г. 9.00 - 17.30 2065 Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 5.1.2018 г. 12.30 - 21.00 2067 Аналитични системи и складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 6.1.2018 г. - 7.1.2018 г. 9.00 - 17.30 2067 Аналитични системи и складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 12.1.2018 г. 12.30 - 21.00 2067 Аналитични системи и складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 13.1.2018 г. - 14.1.2018 г. 9.00 - 17.30 2067 Аналитични системи и складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800