Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки вторник и сряда от 10:30 до 12:30 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Александър Найденов
Заглавие: Значение на Европейската олимпиада по статистика за повишаване на статистическата грамотност в България
Наименование на сборник: Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера: Сборник с доклади от научна конференция
Страници от-до: 56-62
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Венелин Бошнаков, Атанас Атанасов, Александър Найденов, Соня Чипева
Заглавие: Иконометрия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Иконометрия
Страници от-до: 32-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 25
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nikola Naumov , Desislava Varadzhakova, Alexander Naydenov
Заглавие: Sanitation And Hygiene As Factors For Choosing A Place To Stay: Perceptions Of The Bulgarian Tourists
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Anatolia - International Journal Of Tourism And Hospitality Research
Страници от-до: 144-147
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Taylor and Francis
Място на публикуване (град, държава): Online
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 33
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Валентин Кисимов, Камелия Стефанова, Дорина Кабакчиева, Александър Найденов
Заглавие: Agile Elastic Desktop Corporate Architecture for Big Data
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Cybernetics And Information Technologies
Страници от-до: 15-31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 25
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Александър Найденов, Катя Кирилова, Пламен Милев, Росен Кирилов
Заглавие: Съвременни аспекти на практическото обучение на студентите
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 625
Страници от-до: 215-369
Процент участие в съавторство: 25
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 16
Наименование: Проучване на потребностите на работодателите от работна сила – 2019, вълни 1 и 2
Ръководител: Агенция по заетостта
Колектив: Александър Найденов, Кремена Калчева, Анна Делибашева
Описание: Проучване на потребностите на работодателите от работна сила
Начало (година): 2019
Начало (месец): 1
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Найденов
Заглавие: Възможности за провеждане на сравнителен анализ между CAPI и PAPI подходи за събиране на данни
Наименование на сборник: Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Naidenov
Заглавие: Applying the National Process Metadata Structure to the Bulgarian Labour Force Survey data production process
Наименование на сборник: ICAICTSEE-2017
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ICAICTSEE-2017, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Колектив
Заглавие: Сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ВОН КНСБ
Страници от-до: 1-100
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВОН КНСБ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 20
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2
Наименование: Client evaluation study
Ръководител: Peter Vestergaard
Колектив: Колектив
Описание: Client evaluation study
Начало (година): 2017
Начало (месец): 6
Край (година): 2017
Край (месец): 7
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 1
Наименование: Хоризонтална и вертикална интеграция: Прилагане на технически и статистически стандарти в Националната статистическа система на България
Ръководител: Галя Статева
Колектив: Колектив
Описание: Хоризонтална и вертикална интеграция: Прилагане на технически и статистически стандарти в Националната статистическа система на България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 1
Край (година): 2017
Край (месец): 1
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС, ПИС
Автор/и: Alexander Naidenov
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-10
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Наименование на научния форум: ICAICTSEE-2016
Тема: Forecasting Bulgarian Unemployment Rates Using STL in R Software
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: Хоризонтална и вертикална интеграция: прилагане на технически и статистически стандарти в ЕСС
Ръководител: Галя Статева
Колектив: Колектив
Описание: Проекта с финансиране от Евростат (ЕК)
Начало (година): 2015
Начало (месец): 10
Край (година): 2017
Край (месец): 10
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Работа с информационни източници за подготовка на нова дисциплина

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1
Наименование: Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната динамика на основни макроикономически показатели (Брутна добавена стойност и брой заети) на страните от Европейския съюз през периода 2000-2011 година
Ръководител: доц. д-р Андрена Стойкова-Къналиева
Колектив: доц. д-р Андрена Стойкова-Къналиева, Александър Найденов, Васил БОзев
Описание: Проект по НИД
Начало (година): 2013
Начало (месец): 9
Край (година): 2016
Край (месец): 3
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Александър Найденов
Заглавие: Приложение на μ-ARGUS и τ-ARGUS при осигуряването на конфиденциалност на статистическите данни
Наименование на сборник: Сборник к доклади от научна конференция "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси"
Страници от-до: 50-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Александър Найденов
Заглавие: Статистическо изследване на влиянието на социално-икономическите фактори върху ценностната система на съвременните граждани на Република България
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 196
Страници от-до: 0-196
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: Няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС-София
Организатор: Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Автор/и: Александър Найденов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8
Дата на провеждане: 24.10.2014
Дата на публикуване: 30.03.3015
Наименование на научния форум: Международната конференция "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2014"
Тема: Utilizing the Study of the Social-Economic Factors Influence on the Contemporary Bulgarian Human Values by the Use of IBM SPSS Amos Software
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Работно наименование: Статистическо изследване влиянието на социално-икономическите фактори върху ценностната система на съвременните българи
Период на осъществяване /в години / : 1
Дата: 01.10.2014
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 1
Наименование: Изграждане на системата за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики
Ръководител: Искрен Ангелов
Колектив: МТСП
Описание: Изграждане на системата за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики
Начало: 01.03.2014
Край: 01.09.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 5
Наименование: Разработване на иновативна система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители
Ръководител: Добромир Живков
Колектив: Колектив
Описание: Разработване на иновативна система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители
Начало: 01.01.2013
Край: 31.12.2013
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 4
Място на провеждане: УНСС-София
Организатор: Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Автор/и: Александър Найденов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 06.12.2013
Дата на публикуване: 01.05.2014
Наименование на научния форум: ICAICTSEE-2013
Тема: Using SPSS for Process Quality Control – A Critical Review
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС-София
Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия"
Автор/и: Александър Найденов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 8
Дата на провеждане: 03.10.2013
Дата на публикуване: 01.05.2014
Наименование на научния форум: Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии
Тема: Концепцията „Шест сигма“ - стремеж към съвършенство
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 2
Наименование: Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС
Ръководител: доц. д-р Венелин Бошнаков
Колектив: колектив
Описание: Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление в УНСС
Начало: 01.11.2013
Край: 01.04.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1
Наименование: Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната динамика на основни макроикономически показатели (Брутна добавена стойност) на страните от Европейския съюз през периода 2000-2011 година
Ръководител: доц. д-р Андреана Станиславова Стойкова-Къналиева
Колектив: гл.ас. д-р Александър Цветанов Найденов, аспирант Васил Димитров Бозев, доц. д-р Миряна Стоянова Христова
Описание: Статистическо сравнително изследване на структурите, структурните различия и структурната динамика на основни макроикономически показатели (Брутна добавена стойност) на страните от Европейския съюз през периода 2000-2011 година
Начало: 01.04.2013
Край: 01.04.2015
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: гр. София
Организатор: Department of Information Technologies and Communications at UNWE
Автор/и: Alexander Naidenov
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 9
Дата на провеждане: 05.10.2012
Дата на публикуване: 06.10.2012
Наименование на научния форум: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education
Тема: Using Software Tools for Estimation of Monthly Unemployment Rates in Bulgaria – Software Review
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 4
Наименование: Месечна оценка на равнището на безработица в република България (използвайки данни от наблюдението на работна сила на НСИ)
Ръководител: Александър Найденов
Колектив: НСИ
Описание: Анализ и оценка на методи за месечна оценка на равнището на безработица в България
Начало: 01.03.2012
Край: 01.07.2012
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 3
Наименование: Разработване на иновативна система за електронна регистрация на информация и дистанционен мониторинг на търговските представители
Ръководител: Невяна Първанова
Колектив: Ню Пойнт
Описание: Разработване на софтуер за събиране на анкетна информация посредством мобилно свързани таблети
Дата на подаване: 01.09.2012
Вх. №: 01092012
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 2
Наименование: Стил на живот (CCS) 2012
Ръководител: Добромир Живков
Колектив: Маркет ЛИНКС
Описание: Изследване на стила на живот на българите чрез онлайн анкета
Начало: 01.06.2012
Край: 01.10.2012
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 1
Наименование: Здраве на европееца (EHSIS)
Ръководител: Станислава Чипова
Колектив: Маркет ЛИНКС
Описание: Национално представително изследване касаещо здравни и социални въпроси
Начало: 01.09.2012
Край: 31.03.2013
Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Проект „Достъп до финансиране на малките и средните предприятия от ЕС“

Ръководител: Добромир Живков

Колектив: Колектив на МАркет Линкс

Описание: Изледване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране от ЕС

Дата на подаване: 08.11.2011

Вх. №: 1

Забележка:

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: УНСС-София

Автор/и: Александър Найденов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 24.11.2011

Дата на публикуване: 01.04.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна конференция „60 години от създаването на катедра „Статистика””

Тема: "Използване на таблети в процеса на събиране на статистическа информация"

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Life in transition

Ръководител: Добромир Живков

Колектив: Екип на Маркет Линкс ООД

Описание: Международно изследване на страните в преход

Дата на подаване: 05.03.2010

Вх. №: 1

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 3

Наименование: Life in transition

Ръководител: Добромир Живков

Колектив: Екип на Марект Линкс ООД

Описание: Международно изследване на страните в преход

Начало: 01.09.2010

Край: 14.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : CCS-WIIW/2009

Наименование: Sources of Inequality: Empirical Evidence from Bulgaria

Ръководител: доц.д-р Веселин Минчев

Колектив: доц.д-р Веселин Минчев, доц.д-р Венелин Бошнаков, гл.ас.д-р Александър Найденов

Описание: Научноизследователски проект за оценка и анализ на ефектите на социо-демографските характеристики на домакинствата върху равнището на подоходното неравенство в България през 2007 г.

Начало: 20.05.2009

Край: 20.11.2010

Забележка: Проектът се реализира от Центъра за сравнителни изследвания - София, с изследователски грант от Global Development Network -South-East Europe (GDN-SEE) & Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)