Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки вторник и сряда от 10:30 до 12:30 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.00 2019 Статистика Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 166 16600
Л сряда 12.30 - 15.45 2064 Планиране и организиране на извадковите изследвания Статистика и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 23.10.2021 г. - 24.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 Софтуер за статистически анализ на финансови данни в статика Количествени финанси - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800