Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки четвъртък от 14:00 до 18:00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 08.00 - 10.30 2006 Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 15.00 И406 Иконометрия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 196 19600
Онлайн занятие » Л сряда 15.05 - 17.35 5004 Иконометрия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » Л четвъртък 08.45 - 11.15 2064 Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900
Онлайн занятие » Л четвъртък 11.30 - 14.00 2064 Статистически методи за контрол на качеството Статистика и иконометрия бакалаври редовно 179 17900