Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки понеделник от 13:15 до 19:15 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 08.00 - 10.30 2007 Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 149 14900
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 13.15 5007 Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия бакалаври редовно 189 18900
Онлайн занятие » Л сряда 11.30 - 14.00 2019 Иконометрия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 147 14700
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 16.45 2006 Иконометрия Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 146 14600
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 Дейта майнинг с R, Weka Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 Дейта майнинг с R, Weka Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 3.4.2021 г. - 4.4.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 Дейта майнинг с R, Weka Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 17.4.2021 г. - 18.4.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 24.4.2021 г. - 25.4.2021 г. 9.00 - 17.30 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 8.5.2021 г. - 9.5.2021 г. 9.00 - 17.30 2083 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800