Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки понеделник от 13:15 до 19:15 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.
Часове за консултации: Всеки понеделник от 13:15 до 19:15 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.