Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки вторник и сряда от 10:30 до 12:30 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток