Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки понеделник от 13:15 до 19:15 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2021 г. 12.00 - 15.00 2009 Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
лятна редовна 20.5.2021 г. 9.00 - 12.00 2009 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 146
лятна редовна 22.5.2021 г. 9.00 - 11.00 2009 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 147
лятна редовна 25.5.2021 г. 16.00 - 17.00 2064 Дейта майнинг с R, Weka Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 25.5.2021 г. 17.00 - 18.00 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна редовна 4.6.2021 г. 10.00 - 12.00 3073 Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189
лятна поправителна 4.6.2021 г. 16.00 - 17.00 2064 Статистически методи за DataMining Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 4.6.2021 г. 17.00 - 18.00 2064 Дейта майнинг с R, Weka Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем. редовно магистър 38
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2005 Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2005 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 146
лятна поправителна 7.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2005 Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 147
лятна поправителна 11.6.2021 г. 12.00 - 14.00 2064 Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия редовно бакалавър 189