Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки четвъртък от 14:00 до 18:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.2.2020 г. 10.30 - 11.30 2111 Учебна практика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
1.2.2020 г. 9.30 - 10.00 ТЦ Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
1.2.2020 г. 9.30 - 10.00 БИБЛ. Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
6.2.2020 г. 10.30 - 11.30 2111 Учебна практика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
6.2.2020 г. 8.15 - 8.45 БИБЛ. Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
6.2.2020 г. 9.15 - 9.45 БИБЛ. Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197