Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки четвъртък от 14:00 до 18:00 ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 14.00 - Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 14.00 - Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » лятна поправителна 15.6.2020 г. 14.00 - Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Финанси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Макроикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Мениджмънт на недвижимата собственост редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Политическа икономия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Счетоводство и контрол дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Бизнес администрация дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Маркетинг дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Регионално развитие дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Международни икономически отношения редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Публична администрация редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика на търговията редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Маркетинг редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика на туризма редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Интелектуална собственост и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Статистика и иконометрия редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Прогнозиране и планиране редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Екоикономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Аграрен бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Регионално развитие редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Бизнес администрация редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Предприемачество редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Застраховане и социално дело редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Счетоводство редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Финансов контрол редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Икономическа социология и психология редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Творчески индустрии и бизнес редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Публична администрация дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 15.6.2020 г. 15.30 - 16.00 Иконометрия Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » лятна поправителна 17.6.2020 г. 10.00 - Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » лятна поправителна 18.6.2020 г. 10.00 - Статистически методи за контрол на качеството Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.6.2020 г. 13.00 - Статистика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 10.00 - Онлайн статистически изследвания Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 12.00 - Статистически методи за контрол на качеството Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » годишна поправителна 27.6.2020 г. 14.00 - Учебна практика Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 197
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 196
Онлайн изпит » годишна поправителна 28.6.2020 г. 13.00 - Иконометрия Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 199