Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 09.00 - 12.15 2006 Основи на управлението Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л четвъртък 09.00 - 12.15 308К Основи на управлението Публична администрация бакалаври редовно 204 20400
Л четвъртък 09.00 - 12.15 308К Основи на управлението Регионално развитие бакалаври редовно 204 20400
Л четвъртък 12.30 - 15.45 3074 Основи на управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Л петък 09.00 - 10.30 308К Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 231 23100