Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 17.45 - 21.00 5039 (карта) Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2006 (карта) Основи на управлението Публична администрация бакалаври редовно 206 20600
Л четвъртък 12.30 - 15.45 2006 (карта) Основи на управлението Регионално развитие бакалаври редовно 206 20600
Л четвъртък 16.00 - 19.15 403К (карта) Основи на управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 205 20500
Л петък 09.00 - 10.30 2023 (карта) Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400