Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 12.15 5004 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 201 20100
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 5039 Финансови модели в управлението Бизнес администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 2006 Основи на управлението Администрация и управление бакалаври редовно 202 20200
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 - Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Онлайн занятие » Л петък 10.45 - 14.00 2007 Основи на управлението Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 135 13500
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 14.00 Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800