2013 Публикация

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 1
Място на провеждане: Dubrovnik, Croatia
Организатор: IEEE
Автор/и: Angel Marchev Jr., Angel Marchev
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 6
Дата на провеждане: 03.10.2013
Дата на публикуване: 04.10.2013
Наименование на научния форум: IEEE Multi-Conference on Systems and Control
Тема: IEEE Multi-Conference on Systems and Control
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра Управление, УНСС; Българска академична асоциация за симулации и игри (BASAGA)
Автор/и: Ангел Марчев, Ангел Марчев, мл.
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 12.09.2012
Дата на публикуване: 12.09.2012
Наименование на научния форум: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2012 (VSIIM:12)
Тема: От схоластицизъм към игровизация
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Постер
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра Управление, УНСС; Българска академична асоциация за симулации и игри (BASAGA)
Автор/и: Невена Георгиева, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 12.09.2012
Дата на публикуване: 12.09.2012
Наименование на научния форум: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2012 (VSIIM:12)
Тема: Повишаване на мотивацията чрез игрови подход в управлението
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Постер
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра Управление, УНСС; Българска академична асоциация за симулации и игри (BASAGA)
Автор/и: Стела Керчева, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 12.09.2012
Дата на публикуване: 12.09.2012
Наименование на научния форум: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2012 (VSIIM:12)
Тема: Избор на затваряща величина при конструирането на финансов модел
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Постер
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра Управление, УНСС; Българска академична асоциация за симулации и игри (BASAGA)
Автор/и: Деница Авелова, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 12.09.2012
Дата на публикуване: 12.09.2012
Наименование на научния форум: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2012 (VSIIM:12)
Тема: Приложение на z-score модел при стопански анализ
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Ангел Марчев, мл.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Сравнителен анализ на методи и модели за управление на инвестиционни портфейли (на примера на българска фондова борса)
Име на списание/издателство: УИ Стопанство
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 200
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Angel Marchev Jr., Angel Marchev
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Selecting and simulating models for management of investment portfolios using cybernetic approach
Име на списание/издателство: Economic Alternatives
Място на публикуване: Sofia
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 20
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Angel Marchev Jr., Angel Marchev
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Multi-stage selection procedure for investment portfolio management
Име на списание/издателство: 2012 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) Part of 2012 IEEE Multi-Conference on Systems and Control
Място на публикуване: Dubrovnik
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 6
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:
Брой: 1

2013 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Наименование: Пета интердисциплинарна конференция Авангардни научни инструменти в управлението '2012
Ръководител: Ангел Марчев
Колектив: Катедра Управление
Описание: организиране на научна проява
Дата на подаване: 20.03.2012
Вх. №: НП 13-2012
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Селекция на модели за управление на инвестиционни портфейли (на примера на Българска фондова борса)

Период на осъществяване /в години / : 7

Дата: 07.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Мая Ламбовска , гл. ас. Ангел Марчев мл.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: РАЗМИТO ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Име на списание/издателство: Бизнес посоки, БСУ

Място на публикуване: Бургас

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 11

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-57/2009

Наименование: Сравнителен анализ на методи и модели за управление на инвестиционни портфейли (на примера на Българска фондова борса)

Ръководител: Ангел Ангелов Марчев

Колектив: индивидуален

Описание: Основна цел на проекта: да се изследва и моделира процесът на управление на инвестиционни портфейли от кибернетична гледна точка на основата на данни за българския фондов пазар (Българска фондова борса).

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: ЕВОЛЮЦИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕОРИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ - ЧАСТ II

Име на списание/издателство: Бизнес посоки, бр. 2/2011, БСУ

Място на публикуване: Бургас

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 42-49

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Maya Lambovska, Angel Marchev, Jr.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: INVESTMENT PORTFOLIO EVALUATION BY FUZZY APPROACH

Име на списание/издателство: Journal of Competitiveness, Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics

Място на публикуване: Zlin

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 13-26

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Maya Lambovska, Angel Marchev, Jr.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: A FUZZY APPROACH FOR EXPERT EVALUATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS

Име на списание/издателство: EKONOMSKI HORIZONTI, 2011, 13, (2), Univerziteta u Kragujevcu

Място на публикуване: Kraguevac, Serbia

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6-23

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Равда

Организатор: катедра Финанси, УНСС

Автор/и: Angel Marchev, Jr. Angel Marchev

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 0

Дата на провеждане: 18.06.2011

Дата на публикуване: 18.06.2011

Наименование на научния форум: Накъде след кризата?

Тема: Models for simulation and management of investment portfolios (based on BSE for the period 2008-2010)

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски Свободен Университет

Автор/и: Angel Marchev, Jr. Angel Marchev

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 0

Дата на провеждане: 25.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”

Тема: Фъзи контролер за портфейли

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Финансово счетоводен факултет, УНСС

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 18.10.2011

Дата на публикуване: 18.10.2011

Наименование на научния форум: СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОТО"

Тема: МНОГОРЕДНА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Управление", УНСС

Автор/и: Albena Antonova, Angel Marchev jr., Angel Marchev

Процент участие в съавторство: 30

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 15.10.2011

Дата на публикуване: 15.10.2011

Наименование на научния форум: ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 20 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ КЪМ КАТЕДРА ”УПРАВЛЕНИЕ” ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Тема: Games as innovative approach for development of business and managerial competences

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Ангел Марчев, мл., Петър Андонов, Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: АРХИТЕКТУРА НА КОМПЮТЪРИЗИРАНА СИМУЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО Том 1(4)/2011 ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 67-78

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Равда

Организатор: КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ”, УНСС и FRIDAY NIGHT SEMINAR CLUB, BASAGA

Автор/и: Ангел Марчев, мл., Петър Андонов, Ангел Марчев

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 0

Дата на провеждане: 18.09.2011

Дата на публикуване: 18.09.2011

Наименование на научния форум: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2011 (VSIM:11)

Тема: КОМПЮТЪРИЗИРАНА СИМУЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Management of Public Consultations via Visualization

Автор/и: неизвестен - по егламент на изданието не се известяват имената на рецензентите

Доказателство: Писмо от Prof. Dimitra Milioni (Editor) Editorial Office

Забележка: International Journal of Electronic Governance (IJEG) ISSN (Online): 1742-7517 - ISSN (Print): 1742-7509

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: „Управлението на знанията като инструмент за интегрирането на България в европейската икономика, базирана на знание – методологични и практически проблеми”

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: гл.ас. Ангел Марчев, доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. д-р Цветана Стоянова, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2011

Забележка: 4

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: „Управлението на знанията като инструмент за интегрирането на България в европейската икономика, базирана на знание – методологични и практически проблеми”

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: гл.ас. Ангел Марчев, доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. д-р Цветана Стоянова, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2007

Наименование: Аутсорсинг на високотехнологични услуги в България - ползи, рискове, перспективи

Ръководител: доц. д-р Матилда Александрова

Колектив: гл.ас. Ангел Марчев, доц. д-р Марияна Кузманова, гл.ас. д-р Светла Бонева

Описание: Изследване на българската стопанска практика в областта на аутсорсинга на високотехнологични услуги

Начало: 07.04.2007

Край: 15.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: СЕЛЕКЦИЯ НА МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ (НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОНДОВ ПАЗАР)

Период на осъществяване /в години / : 6

Дата: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 2-5/2009

Наименование: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ (НА ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА)

Ръководител: гл.ас. Ангел Марчев

Колектив: няма

Описание: научно изследване

Начало: 15.07.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Методи за оценка на портфейлна инвестиционна стратегия

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, Том 3/2010, ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 292-296

Забележка: публикувана презентация

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Куестът като образователен инструмент

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, Том 3/2010, ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 85-94

Забележка: публикувана презентация

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Състезаване на модели на инвеститори

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, Том 3/2010, ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 315-329

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Светлана Бояджиева, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Многоредна селекция на инвестиционни портфейли

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, Том 3/2010, ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 330-341

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Петър Андонов, Ангел Марчев, мл.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Емпирична проверка за приложение на авторегресионния (AR) и разширения авторегресионен модел (ARX) при моделирането на индекса BG40

Име на списание/издателство: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, Том 3/2010, ISSN 1314-0582

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 352-369

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Varna, Bulgaria

Организатор: Sofia University

Автор/и: Antonova, А., А. Csepregi, A. A. Marchev Jr.

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 11.09.2010

Дата на публикуване: 30.06.2011

Наименование на научния форум: Second international conference "Software, services, and semantic technologies"

Тема: How to extend the ICT used at companies for transferring and sharing knowledge

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Бургас

Организатор: Бургаски Свободен Университет

Автор/и: Христев, С., А. А. Марчев мл., М. Младенова

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 25.06.2010

Дата на публикуване: 30.06.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза"

Тема: Изграждане на виртуален екип чрез делови игри

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Kulkarni, S. P., T. Hudson, N. Ramamoorthy, A. A. Marchev Jr., P. Georgieva-Kondakova, V. Gorskov

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Dimensions of individualism-collectivism: a comparative study of five cultures

Име на списание/издателство: Current Issues of Business and Law" Vol. 5, ISSN 1822-9530

Място на публикуване: Vilnius

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 93-109

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Marchev Jr., A. A., A. A. Marchev

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Cybernetic approach to selecting models for simulation and management of investment portfolios

Име на списание/издателство: IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics: SMC 2010, ISBN: 978-1-4244-6587-3

Място на публикуване: Istanbul, Turkey

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 1932-1938

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Angel Marchev, Jr

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Model for sequential dynamic competition between random investment portfolios and portfolios selected by collective expert opinions

Име на списание/издателство: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress

Място на публикуване: Szeged, Hungary

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 579-598

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Rating model opportunities for emerging markets

Автор/и: anonymous blind review

Доказателство: e-mail

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: София

Организатор: What IF, Джуниър Ачийвмънт България

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0

Дата на провеждане: 18.11.2010

Дата на публикуване: 18.10.2010

Наименование на научния форум: What IF София

Тема: Как да се качим на моста? Или: Как да подпомогнем младите хора да постигнат справедлива работна среда или да започнат свой собствен бизнес?

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра Управление, УНСС

Автор/и: Петър Андонов, Ангел Марчев, мл.

Процент участие в съавторство: 40

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 03.09.2010

Дата на публикуване: 20.12.2010

Наименование на научния форум: Научна конференция с Международно участие "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО"

Тема: Емпирична проверка за приложение на авторегресионния (AR) и разширения авторегресионен модел (ARX) при моделирането на индекса BG40

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра Управление, УНСС

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 03.09.2010

Дата на публикуване: 20.12.2010

Наименование на научния форум: Научна конференция с Международно участие "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО"

Тема: Методи за оценка на портфейлна инвестиционна стратегия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра Управление, УНСС

Автор/и: Светлана Бояджиева, Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 03.09.2010

Дата на публикуване: 20.12.2010

Наименование на научния форум: Научна конференция с Международно участие "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО"

Тема: Многоредна селекция на инвестиционни портфейли

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра Управление, УНСС

Автор/и: Ангел Марчев, мл., Ангел Марчев

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 03.09.2010

Дата на публикуване: 20.12.2010

Наименование на научния форум: Научна конференция с Международно участие "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО"

Тема: Състезаване на модели на инвеститори

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра Управление, УНСС

Автор/и: Ангел Марчев, мл.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 01.09.2010

Дата на публикуване: 20.12.2010

Наименование на научния форум: Научна конференция с Международно участие "АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО"

Тема: Куестът като образователен инструмент

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НП12-2010

Наименование: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2010

Ръководител: доц. д-р инж. Ангел Марчев

Колектив: доц. д-р инж. Ангел Марчев, гл.ас. Ангел Марчев

Описание: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Начало: 22.06.2010

Край: 20.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НП12-2010

Наименование: АВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО ‘2010

Ръководител: доц. д-р инж. Ангел Марчев

Колектив: доц. д-р инж. Ангел Марчев, гл.ас. Ангел Марчев

Описание: КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Дата на подаване: 31.03.2010

Вх. №: НП12-2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: Istanbul, Turkey

Организатор: IEEE Society on Systems, Man, and Cybernetics

Автор/и: Marchev Jr., A. A., A. A. Marchev

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 12.10.2010

Дата на публикуване: 12.10.2010

Наименование на научния форум: IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics

Тема: Cybernetic approach to selecting models for simulation and management of investment portfolios

Забележка: