Научен секретар
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 3006 Транспорт и застраховане Икономика на търговията бакалаври редовно 198 19800
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 3006 Транспорт и застраховане Икономика на туризма бакалаври редовно 121 12100
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 14.00 П036 Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 14.00 П036 Транспорт и застраховане Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » Л вторник 16.00 - 17.30 3006 Проектиране развитието на транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » У сряда 09.00 - 10.30 3057 Проектиране развитието на транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 1935
Онлайн занятие » У сряда 10.45 - 12.15 2110 Проектиране развитието на транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 1936
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 3057 Техническа експлоатация в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л четвъртък 18.30 - 21.00 3057 Тарифна политика в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 3002 Енергийна политика Енергиен бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 3002 Енергийна политика Енергиен бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 2092 Енергийна политика Енергиен бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 12.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3002 Тарифи и ценообразуване при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.3.2021 г. 9.00 - 13.15 3002 Тарифи и ценообразуване при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800