Научен секретар
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3057 Управление на сигурността и безопастността на превозите Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
У петък 09.00 - 10.30 3057 Организация на товарния транспорт Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 1935
Л петък 10.45 - 12.15 П036 Организация на товарния транспорт Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 19700
У петък 12.30 - 14.00 3057 Организация на товарния транспорт Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 1936
Л 8.11.2021 г. - 9.11.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Безопастност и застраховане при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.11.2021 г. 13.25 - 17.40 3039 Безопастност и застраховане при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Безопастност и застраховане при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800