Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД-НИ-1-21/2011

Наименование: "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза"

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Начало: 07.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Проектиране развитието на товарния транспорт

Период на осъществяване /в години / : 5

Дата: 20.03.2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: д-р Борислав Арнаудов

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Система контроля импорта в Европейское Сообщество

Име на списание/издателство: Университетско списание

Място на публикуване: Петербургски държавен инженерно-икономически университет - гр. Петербург

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : НИ-1-21/2011

Наименование: "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза"

Ръководител: доц. д-р Виолета Бакалова

Колектив: 11 човека

Описание: научно изследване

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИ-1-21/2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : НП-6/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Икономика на транспорта"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет

Дата на провеждане: 12.05.2011

Наименование на научния форум: "Транспортът в глобалната икономика"

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-НП 6/2011

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Икономика на транспорта"

Автор/и: д-р Борислав Арнаудов

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 12.05.2011

Дата на публикуване: 30.10.2011

Наименование на научния форум: Юбилеийна научна конференция "Транспортът в глобалната икономика"

Тема: Качество на морските товарни превози като ключово конкурентно предимство

Забележка: