Научен секретар
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Енергийна политика Енергиен бизнес - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 17.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3057 Тарифна политика в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 22.5.2021 г. 10.00 - 12.00 3057 Техническа експлоатация в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 22.5.2021 г. 12.00 - 14.00 3057 Тарифи и ценообразуване при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 31.5.2021 г. 9.00 - 11.00 3006 Проектиране развитието на транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197
лятна поправителна 1.6.2021 г. 18.00 - 20.00 3057 Енергийна политика Енергиен бизнес - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 1.6.2021 г. 18.00 - 20.00 3057 Тарифна политика в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 3.6.2021 г. 12.00 - 15.00 3006 Транспорт и застраховане Икономика на туризма редовно бакалавър 121
лятна редовна 3.6.2021 г. 12.00 - 15.00 3006 Транспорт и застраховане Икономика на търговията редовно бакалавър 198
лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Тарифи и ценообразуване при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 3.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Техническа експлоатация в транспорта Транспортен мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 3.6.2021 г. 9.00 - 12.00 3006 Транспорт и застраховане Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197
лятна редовна 3.6.2021 г. 9.00 - 12.00 3006 Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 197
лятна поправителна 10.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2023 Транспорт и застраховане Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 197
лятна поправителна 10.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2023 Транспорт и застраховане Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2023 Транспорт и застраховане Икономика на търговията редовно бакалавър 198
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2023 Транспорт и застраховане Икономика на туризма редовно бакалавър 121
лятна поправителна 11.6.2021 г. 9.00 - 11.00 3037 Проектиране развитието на транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197