Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Християн Анастасов Танушев

Доц. д-р Християн Анастасов Танушев

Служебен E-mail: ctanushev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Понеделник 10.00 - 12.00 Вторник 16.30 -18.30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
9.6.2019 г. 10.15 - 11.15 2013 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. редовно магистър 38
9.6.2019 г. 10.15 - 11.15 2013 Стратегии за бизнес преговори Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 10.00 2013 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 4 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2019 г. 9.00 - 10.00 2013 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
15.6.2019 г. 11.00 - 12.00 ТЦ Прогнозиране и планиране Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 189
15.6.2019 г. 12.30 - 13.30 4005 Балансирана система от показатели Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
15.6.2019 г. 14.00 - 16.00 4005 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг дистанционно бакалавър 908
15.6.2019 г. 9.30 - 10.20 ТЦ Международен маркетинг Маркетинг дистанционно бакалавър 906
15.6.2019 г. 9.30 - 10.20 ТЦ Международен маркетинг Маркетинг редовно бакалавър 166