Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
11.1.2020 г. 9.00 - 11.00 5007 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
11.1.2020 г. 9.00 - 11.00 5007 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. дистанционно магистър 38
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Стратегии в международния бизнес Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
26.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3008 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 10.15 - 11.15 4007 Фирмено планиране Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 176
1.2.2020 г. 11.30 - 12.30 4007 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
1.2.2020 г. 13.00 - 14.00 3036 Стратегии в международния бизнес Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 13.00 - 14.00 3036 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
1.2.2020 г. 13.00 - 14.00 3036 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
1.2.2020 г. 13.00 - 14.00 3036 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. дистанционно магистър 38
1.2.2020 г. 9.00 - 10.00 4007 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186
9.2.2020 г. 10.15 - 11.15 4007 Фирмено планиране Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 176
9.2.2020 г. 11.30 - 12.30 4007 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
9.2.2020 г. 9.00 - 10.00 4007 Борси и борсови операции Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186