Християн Анастасов Танушев

Доц. д-р Християн Анастасов Танушев

Служебен E-mail: ctanushev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Понеделник 16.00 - 20.00 часа Онлайн

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 17.1.2021 г. 14.00 - 15.00 2019 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 17.1.2021 г. 14.00 - 15.00 2019 Стратегии в международния бизнес Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 22.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 23.1.2021 г. 10.15 - 11.15 4005 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
зимна поправителна 23.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3009 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 23.1.2021 г. 12.00 - 14.00 3009 Стратегии в международния бизнес Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 23.1.2021 г. 9.00 - 10.00 4005 Фирмено планиране Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. дистанционно магистър 38
годишна поправителна 27.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 31.1.2021 г. 10.15 - 11.15 4007 Фирмено планиране Прогнозиране и планиране редовно бакалавър 186
зимна поправителна 31.1.2021 г. 9.00 - 10.00 4007 Фирмени анализи и прогнози Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
годишна поправителна 31.1.2021 г. 9.00 - 10.00 4007 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. редовно магистър 38