Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Елизабет Димитрова Йонева

Доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева

Служебен E-mail: yoneva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 336
Кабинет: 1086
Консултации: Сряда 14.00-16.00 ч. Четвъртък 13.00-15.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 11.40 - 14.55 3074 История на Европа и САЩ в Модерната епоха Международни отношения -напр. бакалаври редовно 320 История на Е и САЩ
Онлайн занятие » Л понеделник 11.40 - 14.55 3074 История на Европа и САЩ в Модерната епоха Политология -напр. бакалаври редовно 320 История на Е и САЩ
Онлайн занятие » Л вторник 08.00 - 10.30 3037 Ресурсни и енергийни проблеми в Европа Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 17.30 3006 История на МО до края на I световна война Международни отношения бакалаври редовно 318 31800