Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.45 - 12.15 4056 Политика на разширяване на ЕС Международни отношения бакалаври редовно 316 31600
Л петък 09.00 - 12.15 5004 История на Европа и САЩ в Модерната епоха Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Ист.на Е и САЩ в МЕ
Л петък 09.00 - 12.15 5004 История на Европа и САЩ в Модерната епоха Политология -напр. бакалаври редовно 319 Ист.на Е и САЩ в МЕ
Л петък 12.30 - 15.45 4056 История на МО до края на I световна война Международни отношения бакалаври редовно 317 31700