Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Часове за консултации: Сряда 14.00-16.00 ч. Четвъртък 13.00-15.00 ч.