Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"
Елизабет Димитрова Йонева

Доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева

Служебен E-mail: yoneva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 336
Кабинет: 1086
Консултации: Сряда 14.00-16.00 ч. Четвъртък 13.00-15.00 ч.
Часове за консултации: Сряда 14.00-16.00 ч. Четвъртък 13.00-15.00 ч.