Научен секретар
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 Енергийна сигурност на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
1.6.2018 г. 13.00 - 15.00 1085 Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 312
1.6.2018 г. 13.00 - 15.00 1085 Преддипломна практика Европеистика редовно бакалавър 312
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Европа в международните отношения Европеистика редовно бакалавър 314
20.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Енергийна сигурност на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
20.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2121 Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 312
20.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2121 Преддипломна практика Европеистика редовно бакалавър 312
20.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2121 Европа в международните отношения Европеистика редовно бакалавър 314
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2030 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Международни отношения редовно бакалавър 317
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2030 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Политология редовно бакалавър 317
29.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Европа в международните отношения Европеистика редовно бакалавър 314
29.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2121 Енергийна сигурност на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
29.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2121 Преддипломна практика Европеистика редовно бакалавър 312
29.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2121 Преддипломна практика Международни отношения редовно бакалавър 312