Научен секретар
Катедра "Международни отношения"
Елизабет Димитрова Йонева

Гл.ас. д-р Елизабет Димитрова Йонева

Служебен E-mail: yoneva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 336
Кабинет: 1086
Консултации: Сряда /14.00-16.00 ч./; Петък /14.00-16.00 ч./

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
2.2.2018 г. 12.00 - 15.00 2007 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Политология редовно бакалавър 317
2.2.2018 г. 12.00 - 15.00 2007 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Международни отношения редовно бакалавър 317
6.2.2018 г. 11.00 - 13.00 2007 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Политология редовно бакалавър 317
6.2.2018 г. 11.00 - 13.00 2007 Политическа история на Европа и САЩ до I световна война Международни отношения редовно бакалавър 317