Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 3009 (карта) История на социологията Социология бакалаври редовно 400 40000
Л понеделник 12.30 - 15.45 3034 (карта) Социология на девиантното поведение и престъпността Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 41100
Л вторник 17.45 - 21.00 2060 (карта) Противодействие и превенция на изпирането на пари Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 8.10.2022 г. - 9.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2100 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л 15.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2100 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
m-learning курс Л 23.10.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2111 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 5.11.2022 г. 9.00 - 17.30 3060 (карта) Бизнес и престъпност Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 12.11.2022 г. - 13.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2100 (карта) Методи и индикатори за измерване на корупцията Противодействие на корупцията - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800